top of page

ความคิดริเริ่มของน้องๆ จุฬาฯ มหิดล และราชภัฏพระนคร โดยสต๊าฟแพท อาร์ม ฟ้าใส

“ความคิดริเริ่มที่นักศึกษา” หรือ Student Initiative พูดง่ายๆ ก็คือ นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการทำพันธกิจนั่นเอง น้องนักศึกษาจะได้ลองรับใช้อย่างที่อยากทำ บนพื้นฐานของพระคัมภีร์ โดยมีพี่สต๊าฟคอยตั้งคำถามให้คิด เรียนรู้จากพระวจนะ และท้าทายให้ลองทำตามความคิดริเริ่มที่น้องตอบสนองต่อข่าวประเสริฐด้วยตัวเอง


ด้วยวิธีนี้น้องจึงถูกฝึกฝนให้เป็นผู้นำที่ถูกขัดเกลาชีวิตโดยปริยาย และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยข่าวประเสริฐด้วยกันกับเพื่อนๆ


นี่คือจุดต่าง จุดท้าทายในการทำพันธกิจของนคท. ที่เราเชื่อมั่นว่าจะเกิดผลหยั่งรากลึกลงในความเชื่อระยะยาว


สารร่วมอธิษฐานฉบับนี้จึงอยากถ่ายทอด “ความคิดริเริ่มที่นักศึกษา” ทั้งในมุมที่สต๊าฟทำ และในมุมที่นักศึกษาริเริ่มในเทอมนี้กันค่ะ

  1. สต๊าฟแพท - ม.ราชภัฏพระนคร น้องเป็นป๋าสั่งลุย สมาชิกชมรมเพิ่ม 70 คริสเตียนเพียง 6

Cell ราชภัฏพระนคร: ตั้งโต๊ะรับสมัครเข้าชมรมคริสตชน


สำหรับชมรมคริสตชนพระนครแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ขอบคุณพระเจ้าสำหรับน้องท๊อป ประธานชมรม ที่มีความคิดริเริ่มในการจัดตั้งชมรมคริสตชนขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วแบบที่โควิดก็ขวางน้องไว้ไม่ได้

แม้จะเป็นช่วงที่โควิดระบาดอย่างหนัก แม้จะยังไม่ได้มีเพื่อนคริสเตียนเยอะแยะมากมาย แถมเป็นช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์ไม่ค่อยได้เข้ามหาวิทยาลัยกัน แต่ด้วยความตั้งใจในการริเริ่มกลุ่มคริสเตียนที่มีทำให้น้องท๊อปได้รวบรวมเพื่อนๆ ที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นคริสเตียนมาร่วมเป็นกรรมการ และสมาชิกชมรมจนสามารถก่อตั้งเป็นชมรมขึ้นมาได้

ทำให้เมื่อปลายปีที่แล้วน้องๆ สามารถจัดงานคริสตมาสให้เพื่อนๆ มาร่วมกันทำกิจกรรมและรับฟังเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ด้วยกัน และเมื่อต้นปียังได้จัดงาน “เสวนามุมมองศาสนากับ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม” ขึ้นอีกด้วย

สำหรับปีการศึกษาใหม่นี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ชมรมต่างๆ ขึ้น ทำให้ชมรมมีสมาชิกเพิ่มมาอีกเกือบเจ็ดสิบคน ส่งผลให้ในกลุ่มไลน์ของชมรมคริสตชนพระนครตอนนี้มีสมาชิกเกินหนึ่งร้อยยี่สิบคนแล้ว ซึ่งในจำนวนนี้มีน้องๆ ที่เป็นคริสเตียนทั้งสิ้น 6 คน

น้องๆ ตั้งใจไว้ว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีกลุ่มเซลล์ศึกษาพระคัมภีร์และสามัคคีธรรมสำหรับสมาชิกชมรมที่เป็นคริสเตียน และกลุ่มพันธกิจอัลฟ่าสำหรับสมาชิกชมรมผู้สนใจให้อยากรู้จักเรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้น ขอฝากไว้ในคำอธิษฐานของทุกท่านด้วยนะคะ

2. สต๊าฟอาร์ม - เซลล์จุฬาฯ เผชิญความท้าทายรุ่นพี่ส่งไม้ต่อให้รุ่นน้องผ่านเซลล์ออนไลน์ยุคโควิด


Cell จุฬา : ตามหาน้องคริสเตียนปีหนึ่งที่มาปฐมนิเทศน์

จากนิมิตที่เชื่อในการริเริ่มของนักศึกษา เราได้เห็นพระเจ้าทรงทำงานอย่างมากในช่วงที่ทั้งนคท.และนักศึกษาต้องปรับรูปแบบเซลล์มาเป็นแบบ Online ผ่าน Zoom และในเทอมใหม่นี้เอง หลาย ๆ มหาวิทยาลัยได้เริ่มกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยกันมากขึ้นแล้ว ซึ่งจุฬาฯ ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย

การทำเซลล์ในยุคที่เราอยู่ร่วมกับโควิดนั้นก็มีความท้าทายอย่างมากมาย หนึ่งในนั้นคือการที่นักศึกษาที่ทันบรรยากาศเซลล์ก่อนมีโควิดนั้น ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 แล้ว ดังนั้นภาพของการทำเซลล์ที่พวกเขาจะต้องส่งต่อให้กับรุ่นน้องเพื่อทำกลุ่มเซลล์ต่อไปในเทอมนี้นั้น เป็นภาพที่น้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ลงมายังไม่เคยได้เห็น สิ่งนี้เองพี่สต๊าฟจึงมีส่วนในการช่วยเหลือ หนุนใจและให้กำลังใจน้อง ๆ ในการริเริ่มการกลับมาทำกลุ่มเซลล์และกิจกรรมในมหาวิทยาลัยต่อไป

ในช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่นี้น้องๆ เองต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมมหาวิทยาลัยด้วย ทำให้หลายอย่างไม่เป็นเหมือนที่วางแผนไว้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรับน้อง การปฐมนิเทศน์ หรือแม้กระทั้งพิธีถวายสัตย์นั้น น้องๆ ต้องพบเจอกับรายละเอียดที่แตกต่างไปจากเมื่อ 3 ปีที่แล้ว มีบางครั้งที่น้องๆ ท้อแท้ใจและผิดหวังกับสิ่งที่เจอ แต่เพราะคำว่าความเชื่อในการริเริ่มของนักศึกษา สต๊าฟจึงคอยผลักดันน้อง ๆ ให้ยืนหยัดสู้ในการรับใช้ต่อไป หนุนใจน้องๆ ในการปรับตัวและหาบทเรียนจากสิ่งที่ได้เจอในยุคสมัยของน้องๆ เพื่อที่น้องๆ จะสามารถพึ่งพาและไว้วางใจพระเจ้าได้มากขึ้น เรียนรู้จากพระเจ้ามากขึ้น แสวงหาพระเจ้ามากขึ้น และได้เห็นว่าพระเจ้ายังคงทำงานในมหาวิทยาลัยกับพวกเขาอยู่เสมอ


3. สต๊าฟฟ้าใส - ม.มหิดล ศาลายาไฟลุกจากค่ายวางแผน One Day Trip ครั้งแรก/Retreat นอกสถานที่/แฟนเพจกลุ่มเซลล์


Cell มหิดล: ความตื่นเต้นสดใส ครีเอทีฟของกลุ่มนี้


สองปีที่ผ่านมา กลุ่มเซลล์ต่างๆ มีโอกาสเจอกันผ่านซูม ทำให้น้องๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้เห็นว่าแต่ละกลุ่มจัดเซลล์กันอย่างไรบ้าง กลุ่มเซลล์มหิดล ศาลายาก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ

จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ยิ่งน้องๆ ที่ได้ไปเข้าค่าย All Of Us Are Saved ที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้น ยิ่งมีความตั้งใจอยากจัดเซลล์กับเพื่อนในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนเปิดเทอมน้องๆ ผู้นำเซลล์มหิดลได้นัดเจอกันเพื่อวางแผนเซลล์สำหรับปีการศึกษาใหม่

น้องๆ อยากจัด One Day Trip เป็นครั้งแรก และอยากจัด Retreat นอกศาลายาเป็นครั้งแรกด้วย น้องๆ มีใจกระตือรือร้นที่จะทำ Facebook Page ของกลุ่มเซลล์ที่ได้เริ่มไว้เมื่อปีที่แล้วต่อไป และเริ่มทำโปสเตอร์แต่ละอาทิตย์เพื่อประชาสัมพันธ์ชวนให้เพื่อนๆ มาร่วมกลุ่มเซลล์กัน พี่สต๊าฟก็ได้กำลังใจจากน้องผู้นำที่อยากเห็นคริสเตียนกลับมาสามัคคีธรรมหลัง covid และพาเพื่อนๆ ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาเจอคริสเตียนที่มหาลัย

ดู 30 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page