top of page

จากใจเลขาฯ : “เสียงแห่งความหวังของพระเจ้า”

อัปเดตเมื่อ 25 ก.ย. 2566


ตั้งแต่ตื่นจนถึงเข้านอน...เคยลองนับไหมครับว่าแต่ละวันเราได้ยินเสียงอะไรบ้าง?


ลสำรวจหนึ่งบอกว่า ในแต่ละวัน เราจะได้ยินเสียงประมาณ 30,000 คำ เป็นทั้งเสียงที่เบาและเสียงที่ดัง เสียงผู้คนรอบข้างและเสียงอื่นๆ เสียงที่เราได้ยินและเสียงที่แค่ผ่านหูเราไป “และในบรรดาเสียงทั้งหมดนี้ สิ่งที่สำคัญก็คือ เรารับรู้และได้เสียงที่สำคัญที่เราจำเป็นต้องได้ยินมากแค่ไหน?”


ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของโลกหลังสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้นักศึกษาต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ทั้งวิกฤติทางการเมือง วิกฤติทางเศรษฐกิจ วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม วิกฤติด้านความสัมพันธ์-ช่องว่างระหว่างวัย ปัญหาสุขภาพจิต ความสิ้นหวังต่ออนาคตของตนเอง ค่านิยมที่เฉยเมยและไม่สนใจต่อความเป็นไปที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมถึงการไหล่บ่าของเสียงต่างๆ ผ่านผู้คนและข้อมูลรอบตัว ซึ่งวิกฤติเหล่านี้ส่งผลต่อจิตวิญญาณ การใช้ชีวิต การรับใช้ของพวกเขา และทำให้พวกเขาเกิดคำถามว่า “ท่ามกลางวิกฤติเหล่านี้ พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่า เสียงไหนคือเสียงแห่งความหวังที่จะเป็นความมั่นคงในชีวิต เสียงไหนเป็นเสียงแห่งความจริงของพระเจ้าที่เขาจะยึดไว้ และเขาจะเป็นเสียงของความหวังต่อผู้คนรอบข้างอย่างไรท่ามกลางปัญหาต่างๆ เช่นนี้”


“Voice Matters” จึงเป็นที่มาของหัวข้อในการประชุมนักศึกษาคริสเตียนเอเชียตะวันออกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2024 หรือ EARC (East Asia Regional Conference) โดยมีสต๊าฟและนักศึกษาจาก 16 ประเทศ ทั้งหมด 550 คนมาร่วมกันแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่พวกเขาเผชิญในมหาวิทยาและประเทศของตนเอง ผ่านการอรรถาธิบายพระคำพระเจ้า ผ่านการแลกเปลี่ยนและอภิปรายถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน


เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมกันรับใช้และผลักดันให้นักศึกษา “ได้ยินเสียงของพระเจ้า และเป็นเสียงแห่งความหวัง” ในที่ที่พระเจ้าวางพวกเขาไว้


และ นคท. ยังคงขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของพี่น้อง และเรายังคงอธิษฐานเผื่อที่พี่น้องจะยังคงเป็นเสียงแห่งความหวังและความจริงของพระเจ้าต่อไป


อนุชา ขอบปี

เลขาธิการ


ดู 50 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page