top of page

จากใจเลขาธิการ ม.ค. - ก.พ. 2024 "ก้าวตามพระคริสต์"

จากใจเลขาฯ

ในพระคัมภีร์มีเรื่องราวมากมายที่พูดถึง "การก้าวเดิน..." เอวาก้าวออกมาเด็ดผลไม้ที่พระเจ้าห้าม อับราฮัมและซาราห์ก้าวออกจากบ้านเกิดตัวเองเพื่อติดตามพระเจ้า อิสราเอลก้าวไปข้างหน้าทะเลแดงและทันใดนั้นทะเลก็แหวกออก ดาวิดก้าวออกมาข้างหน้าเพื่อสู้กับโกลิอัทที่สูงมากๆ รวมพระเยซูที่แบกกางเขนก้าวเดินไปบนภูเขาเพื่อสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของมนุษยชาติ ... แม้จะต่างคน ต่างเวลา และสถานการณ์ แต่สิ่งที่เหมือนกันของการก้าวเดินของคนเหล่านีัคือล้วนแต่เป็นแสดงออกถึงการตัดสินใจบางอย่าง และการก้าวเดินของพวกเขาส่งผลกระทบมากมาย 

ซึ่งในปีใหม่ 2024 นี้ นคท.อยากเห็นนักเรียนนักศึกษามั่นใจที่จะก้าวเดินตามน้ำพระทัยพระเจ้า ก้าวออกมารักและรับใช้ผู้อื่น ก้าวออกมาเพื่อเป็นเสียงของความจริงและความหวังในสถาบันการศึกษาของพวกเขาท่ามกลางเส้นทางเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายเหมือนที่เปาโลหนุนใจผู้รับใช้รุ่นใหม่อย่างทิโมธีให้ก้าวรับใช้ต่อไปว่า " พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตใจที่ขลาดกลัว ...เพราะฉะนั้น อย่าละอายที่จะเป็นพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา" 


ขอพวกเราระลึกถึงพันธกิจ ร่วมอธิษฐาน และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในช่วง 1-2 เดือนนี้ ที่ภาคเหนือ จะมีการจัดค่ายอบรมปี 4 ของ ม.เชียงใหม่ และค่ายนักศึกษา ม.แม่โจ้ และในส่วนกลาง จะมีการจัดค่ายอบรมผู้นำนักศึกษาขึ้น และการเตรียมค่ายอบรมนักเรียนประจำปีที่ปีนี้เราจะท้าทายให้นักเรียนก้าวออกมารับใช้ข่าวประเสริฐผ่านพระธรรมกิจการ รวมถึงแต่ละกลุ่มทั้งหมดกว่า 20 สถาบันก็ยังคงเกิดการรวมตัวกันอยู่ 


ขอเราก้าวไปด้วยกันด้วยความเชื่อและก้าวเดินเคียงข้างไปกับนักเรียนนักศึกษาด้วยกัน


สวัสดีปีใหม่ครับ

อนุชา ขอบปี 


ดู 51 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page