top of page

จากใจเลขาธิการ ก.ค.-ส.ค. 2023 "ปีการศึกษาใหม่ที่ใช้ความจริงนำทาง"


"พระเจ้าเรียกให้เราได้รับความรัก ความจริง และความรอด และพระองค์ก็ปรารถนาให้เราส่งต่อสิ่งนี้ต่อไปถึงผู้คนที่อยู่รอบๆ ข้างเรา โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาของเราแต่ละคน" นี่เป็นข้อความที่ถูกสื่อสารให้กับนักเรียนและนักศึกษาประมาณ 150 คน ในค่ายนักเรียนและค่ายนักศึกษาที่ผ่านมา แต่ที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือ แม้น้ำพระทัยของพระเจ้าจะมีกับทุกคนเหมือนๆ กัน แต่พระเจ้าเองก็ใส่ความแตกต่างหลากหลายให้กับคนของพระองค์ในการที่จะทำให้การทรงเรียกนั้นสำเร็จต่อไป


และเดือนนี้ก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญสำหรับสต๊าฟนักศึกษาแต่และผู้นำละกลุ่มที่จะเริ่มวางแผนและเตรียมตัวสำหรับการเปิดเทอมที่จะมาถึง ขอพี่น้องระลึกถึงสต๊าฟจำนวน 15 คน และนักศึกษา 25 สถาบัน รวมถึงในปีการศึกษานี้เรามีกลุ่มเซลล์นักเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันทีมสต๊าฟ และผู้สำเร็จการศึกษาก็จะเริ่มเตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัด EARC 2024 เพื่อสต๊าฟและนักศึกษารวมทั้งหมด 550 คนจากเอเชียตะวันออกในปีหน้า


ผมและสต๊าฟทุกคนอธิษฐานเผื่อที่พระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงจะนำเรา และยึดเราไว้ ท่ามกลางมุมมอง ค่านิยม และความเชื่อที่ท้าทายการใช้ชีวิตทุกด้านของเรา และพวกเราอธิษฐานให้ชีวิตของพี่น้องจะสะท้อนถึงความจริงของพระเจ้าให้คนรอบข้างต่อไปมากยิ่งขึ้น


อนุชา ขอบปี

เลขาธิการ

ดู 60 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page