top of page

จากใจเลขาฯ เดือนมกราคม 2022สิ่งหนึ่งที่ผมในพันธกิจตลอด 1 ปีทีผ่านมา คือ การที่สต๊าฟหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อสร้างสาวกกับนักเรียนนักศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิดนี้ เราพยายามใช้ช่องทางออนไลน์ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด หรือพยายามนัดเจอส่วนตัวแทนการรวมตัวเหมือนที่ผ่านๆ มา แต่ก็ยังมีหลายอย่างที่เกินกำลังและความสามารถของเรา โดยเฉพาะการที่เรามีน้องๆ นักศึกษารุ่นใหม่เข้าร่วมพันธกิจน้อยลงเนื่องจากหลายๆ สถาบันจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์และไม่มีกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้พบปะกัน รวมถึงการที่เรายังขาดสต๊าฟรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมทีม รวมถึงเงินถวายที่อาจจะน้อยลง ฯลฯ


เมื่อพันธกิจดู “เล็กลง” และดูเหมือนเกิดผล “น้อยลง”

พระเจ้าเองก็ได้หนุนใจพวกเราตั้งแต่ต้นปีที่แล้วผ่านเรื่องราวการสร้างพระวิหารหลังที่ 2 ของอิสราเอลที่มีความจำกัดทั้งด้านความสามารถ คุณภาพและปริมาณทรัพยากร แต่พระเจ้าหนุนใจเขาให้สร้างต่อไปโดยบอกกับพวกเขาว่า “พระยาห์เวห์ตรัสว่า แต่บัดนี้ เศรุบบาเบลเอ๋ย จงเข้มแข็งเถิด มหาปุโรหิตโยชูวาบุตรเยโฮซาดักเอ๋ย จงเข้มแข็งเถิด และประชาชนทั้งสิ้นของแผ่นดินเอ๋ย จงเข้มแข็งเถิด พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า จงทำงานเถิด เพราะเราอยู่กับเจ้าทั้งหลาย”


“พระเจ้าทรงอยู่กับเรา” เราจะยังคงพึ่งพาพระเจ้าต่อไปในการรับใช้นักเรียนนักศึกษาตลอดปีนี้ต่อไป

เราเชื่อว่าพระเจ้าจะยังคงทำงานแม้ในวิธีที่เกินความเข้าใจ โดยเฉพาะผ่านทางพี่น้องทุกท่าน และ นคท. เอง ได้จัดทำ Annual Review 2020-2021 เพื่อร่วมสรรเสริญถึงความอุปถัมภ์ที่พระเจ้ามีต่อพันธกิจ นคท. พี่น้องสามารถติดต่อรับได้ที่ นคท. หรือที่ Facebook ของ นคท.


ขอพระเจ้าได้รับเกียรติทั้งสิ้นจากชีวิตของเราทุกคน

อนุชา ขอบปี

เลขาธิการ


ดู 39 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page