top of page

จากใจเลขาฯ เดือนพฤษภาคม 2020แล้วพวกเขาจะทูลว่า


องค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิว หรือทรงกระหายน้ำ ทรงเป็นแขกแปลกหน้า หรือทรงเปลือยพระกาย ประชวรหรือทรงถูกจำอยู่ในคุก และพวกข้าพระองค์ไม่ได้ปรนนิบัติพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไร?’

เวลานั้นพระองค์จะตรัสตอบว่า


เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า การที่พวกท่านไม่ได้ทำกับผู้เล็กน้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ ก็เหมือนไม่ได้ทำกับเราด้วย

พระธรรมตอนนี้ทำให้เราเห็นว่าความเชื่อของเราที่มีกับพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการใส่ใจและดูแลคนรอบข้าง ทุกที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นคริสตจักร สถาบันการศึกษา หรือที่ทำงาน จะยังคงมีคนที่ไม่มีปากมีเสียงหรือเล็กน้อยอยู่ ซึ่งในท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ก็เป็นโอกาสที่เราหลายๆ คนจะได้ใส่ใจและดูแลพวกเขามากขึ้น


ผมขอบคุณพระเจ้าที่พันธกิจนักเรียนนักศึกษายังคงขับเคลื่อนแม้ในท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้ สำหรับงานนักเรียน ...เรามีการอบรมสำหรับนักเรียน ม.6 ที่เตรียมจะขึ้นปี 1 และตัวแทนนักเรียนก็ได้มีการหนุนใจเพื่อนๆ ในช่วงกักตัว สำหรับงานนักศึกษา...เรามีกลุ่มเซลออนไลน์ในหลายมหาวิทยาลัย และจะมีค่ายเข็มทิศออนไลน์ในสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับสต๊าฟ...เราจะมีการวางแผนประจำปีในต้นเดือนมิถุนายน และคุณอิทธิกร (อาร์ม) ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาก็จะกลับมาร่วมรับใช้กับเราตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป


พวกเรายังอธิษฐานเผื่อพี่น้องและเอาใจช่วยพี่น้องทุกท่านในสถานการณ์นี้ต่อไป


อนุชา ขอบปี

เลขาธิการ

ดู 90 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page