top of page

จากใจเลขาฯ เดือนพฤษภาคม


Photo by MI PHAM on Unsplash

“จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า การเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายซ้ำอีกไม่ใช่เรื่องลำบากสำหรับข้าพเจ้า และยังเป็นเรื่องปลอดภัยสำหรับท่าน” ฟิลิปปี 3:1

เปาโลยังคงตื่นเต้นและไม่เบื่อที่จะสอนพระวจนะของพระเจ้าในเรื่องเดิมซ้ำๆ สิ่งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเขาว่า “พระคำของพระเจ้าคือความจริงและความหวังเดียวที่จะนำให้เกิดความชื่นชมยินได้อย่างแท้จริง” ผมดีใจและขอบคุณพระเจ้าสำหรับรุ่นพี่สต๊าฟแต่ละรุ่นที่ยืนหยัดสอนความจริงของพระเจ้าจากพระคำมาตลอด 50 ปีที่ นคท. ก่อตั้งขึ้น และหนุนใจให้สต๊าฟถ่ายทอดพระวจนะอย่างสัตย์ซื่อต่อนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้ที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรเลยแม้แต่ชีวิตของเราเอง แต่พระเจ้าจะยังคงเป็นความหวังและเรียกเราทุกคนให้ใช้ชีวิตในความหวังและส่งต่อความหวังนี้ต่อไป

ผมขอบคุณสำหรับค่ายนักเรียนออนไลน์เมื่อวันที่ 23-25 เมษายนที่ผ่านมา ขอบคุณพระเจ้าที่น้องๆ เกือบทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ตลอด และยิ่งขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรหนุนใจและสนับสนุนวัยรุ่นมัธยมให้ร่วมค่ายและอธิษฐานเผื่อพวกเราในการจัดค่ายครั้งนี้ และแม้ว่าค่ายนักศึกษาในปีนี้จะถูกปรับเป็นค่ายออนไลน์ในท้ายที่สุด แต่เราจะยังคงสอนพระคำของพระเจ้าด้วยความเชื่อเช่นเดียวกันกับเปาโล


ขอพระคำของพระเจ้าเป็นความจริงที่เราจะยึดไว้ในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตอยู่เสมออนุชา ขอบปี

เลขาธิการ

ดู 42 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page