top of page

จากใจเลขาธิการ เดือนมกราคม 2021ก่อนสิ้นปี เราทุกคนหวังว่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมมากขึ้น เราวางแผนกับตั้งเป้าหมายสำหรับปีที่จะมาถึงมากมาย แต่การกลับมาระบาดอีกครั้งของโควิดสอนบทเรียนสำคัญให้กับเราทุกคนว่า “โลกนี้เปลี่ยนแปลงได้เสมอ” และ “เราหวังหรือพึ่งพาโลกนี้ไม่ได้เลย” เราพับเก็บแผนงานหลายอย่างและคิดต่อว่าเราจะเอาตัวรอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ได้อย่างไร


ในพันธกิจ นคท.เองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน ค่ายผู้สำเร็จการศึกษาที่วางแผนจะจัดในปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็ถูกเลื่อนออกไป ในขณะที่ค่ายนักเรียนที่วางแผนจัดค่ายในช่วงปลายเมษายนก็จะถูกปรับให้เป็นค่ายออนไลน์แทน ส่วนพันธกิจนักศึกษาก็กลับไปรวมกลุ่มบนโลกออนไลน์แทน

สิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งท้าทายเราให้กลับไปมั่นใจในความหมายของวันคริสตตมาสที่เราเพิ่งเฉลิมฉลองไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาว่า

“พระผู้ช่วยให้รอดทรงสถิตอยู่ด้วยกับเรา”

และเราพึ่งพาพระองค์ได้แม้ท่ามกลางความสับสนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะ

“ไม่มีอะไรทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” โรม 8:39

ผมและสต๊าฟอธิษฐานให้พี่น้องสามารถผ่านความยากลำยากไปได้ด้วยพระคุณพระเจ้าของเราร่วมกัน

อนุชา ขอบปี

เลขาธิการ

ดู 55 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page