top of page

มากกว่าแค่ความรู้และทักษะ : บทเรียนจากการศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์

อัปเดตเมื่อ 18 ก.ค. 2563

หลังจากการตัดสินใจที่จะร่วมพันธกิจกับ นคท. ในระยะยาว ผมได้มีโอกาสศึกษาต่อที่สถาบัน Discipleship Training Centre (DTC) ที่ประเทศสิงคโปร์เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยมี 3 บทเรียนที่ผมอยากจะแบ่งปัน คือ1. คุณค่าของความสมดุลระหว่างชีวิตภายนอกและภายในของเราแต่ละคน ชีวิตของมนุษย์ที่ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณนั้น เป็นสิ่งที่ทั้งสำคัญ เกี่ยวข้องกัน และส่งผลต่อกันและกันซึ่งเราต้องดูแลและเอาใจใส่ และในวิชา Spiritual Formation ได้ให้มุมมองกับผมในการจัดการชีวิตด้านต่างๆ รวมถึงการพัก และการตั้งเป้าหมายในชีวิต และการไปเรียนที่นั่นช่วยให้ผมมีการเฝ้าเดี่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น


2. คุณค่าของพระวจนะ ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ได้เรียนพระคัมภีร์จะอ่านพระคัมภีร์ไม่รู้เรื่องหรือพบพระเจ้าไม่ได้ แต่ที่ DTC มีอาจารย์ที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงด้านพระคัมภีร์คอยสอนผมให้อ่านพระคัมภีร์ให้ลึกซึ้งขึ้น และเปิดมุมมองใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ ที่ทำให้ผมรักพระเจ้ามากขึ้น และผมเองก็อยากเป็นอีกคนหนึ่งที่พาน้องๆ นักเรียนนักศึกษาพบและอยากจะเชื่อฟังพระองค์มากขึ้น


3. คุณค่าของชุมชนคริสเตียน การเรียนที่ DTC ไม่ได้เน้นแค่เพียงความรู้ทางพระคัมภีร์แต่ยังเน้นการใช้ชีวิตที่อยู่ด้วยกันทั้งนักศึกษาและอาจารย์ ได้ใช้เวลานอกห้องเรียนในการเรียนรู้จักชีวิตและฝึกฝนการเป็นผู้รับใช้ ชุมชนเล็กๆ ที่ DTC นี้ช่วยทำให้ผมได้เติบโตด้านหัวใจในการรับใช้ผู้อื่นเมื่อเจอเพื่อนร่วมห้องกำลังต่อสู้กับการเรียน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามยากลำบากเสริมสร้างมิตรภาพและชีวิตคริสเตียนที่เห็นใจผู้อื่น ชุมชนนี้ได้ให้ความสุขกับการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ


สุดท้ายผมขอบคุณพระเจ้าและพี่น้องที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนและการใช้ชีวิตตลอดทั้ง 2 ปี ที่ทำให้ผมเติบโตขึ้นในความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในการใช้ชีวิตและการรับใช้มากขึ้น

อิทธิกร เด่นกิตติคุณ (อาร์ม)

สต๊าฟแผนกนักศึกษา

คริสตจักรไมตรีจิต

ดู 89 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page