top of page

ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน เขาจึงใช้ชีวิตให้คนอื่นเห็นพระเยซู(พันธกิจนักศึกษา)

อัปเดตเมื่อ 18 ต.ค. 2564ผมเห็นคนหลายคน ต้องตายเพราะไวรัสโควิดทุกๆ วัน เป็นสิ่งท่ีน่าสลดใจแม้แต่กับคนที่เรารู้จัก ผมได้ ข่าวว่าเขาติดเชื้อโควิดไม่นานก็ได้ข่าวว่าเขาจากไปแล้ว บางคนเป็นแล้วก็เสียชีวิตจะเอาไปเผาหรือไปฝังญาติพี่น้องก็ไม่มีโอกาสได้เห็นร่างของเขาเป็นครั้งสุดท้ายหลายคนเพิ่งได้ คุยด้วยกันไม่นานรู้อีกทีคนนั้นตายเพราะโควิดแล้ว


ทําให้ได้คิดถึงแล้วเรียนรู้เรื่องชีวิตและความตายในพระธรรมอพยพ

เรื่องของภัยพิบัติครั้งสุดท้าย ลูกของชนชาติอียิปต์ต้องตายเพราะไม่มีเลือดของลูกแกะทาที่ประตูก็ทำให้คิดถึงคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็น เพื่อน พ่อแม่ พี่น้อง ที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ ถ้าเขายังไม่มีเลือดของพระ เยซูคริสต์จะเป็นการเสียใจมากกว่าการตายจากไวรัสโควิด ถ้าเขาได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์วันหนึ่งเราจะได้เจอเขาอีกที่แผ่นดินของพระเจ้า แต่ถ้าเขาไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์เราก็จะไม่มีวันได้เจอเขาอีกเมื่อเขาจากโลกนี้ไป ดังนั้นผมจึงจำเป็นที่จะต้องเป็นพยานให้กับคนอื่นไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้เขาได้เห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของผม

ฮีบรู10:25 บอกว่า อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้ววันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว

ในช่วงสถานการณ์โควิดเราไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยกันได้เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสดังนั้นเราจึงต้องปรับตัวมาใช้ระบบออนไลน์เพื่อนมัสการและหนุนใจซึ่งกันและกัน ผมจึงมองว่าการปรับตัว มันคือการที่เราได้รู้จักกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากพระคำของพระองค์และหาวิธีที่ตอบสนองต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าผมได้เข้าใจว่าชีวิตของผมนั้นเหลือไม่มากถ้าตามอายุเฉลี่ยคงเหลืออีกแค่ 60 กว่าปี แต่สิ่งที่ผมไม่มีวันรู้คือผมจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่อาจจะติดโควิดและไม่หายอาจจะไปอยู่กับพระเจ้าวันไหนก็ไม่รู้ยังมีอีกหลายคนท่ียังไม่ได้ยินเรื่องพระเยซูคริสต์ดังนั้นผมจึงจำเป็นที่ต้องเป็นพยานให้กับคนอื่นนไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้เขาได้เห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของผม

จวบ แซ่เล้า

คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหงดู 113 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page