top of page

ร่วมในภาระใจสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดค่าย EARC 2024

อัปเดตเมื่อ 4 ต.ค. 2566


สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.) และ International Fellowship of Evangelical Student (IFES) ได้ร่วมกันจัดการค่ายสำหรับนักเรียน และนักศึกษาในเอเชียตะวันออก หรือเรียกว่า East Asia Reginal Conference หรือ EARC 2024 ซึ่งในครั้งนี้มีชื่อว่า Voice Matter ในวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2024 ณ The Pine Resort ปทุมธานี โดยคาดว่าจะมี นักศึกษาจาก 17 ประเทศในเอเซียตะวันออกเข้ารวมประมาณ 500 คน

วัตถุประสงค์ในการจัด EARC 2024 Voice Matter

1. ท้าทายนักศึกษาให้ถวายตัวเป็น “สาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ในมหาวิทยาลัย” มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิต พึ่งพาและแสวงหาความจริงจากพระวจนะ และยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อ

2. ท้าทายนักศึกษาให้ถวายตัวเป็น “เสียงแห่งผู้เผยพระวจนะ” เป็นตัวแทนของพระเจ้าในการเป็นพยาน การรักผู้คน รับใช้สังคม เป็นเสียงที่นำคนให้เห็นความจริง และความหวังในข่าวประเสริฐ

3. ท้าทายนักศึกษาให้ถวายตัวในการ “มีส่วนร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่นที่พวกเขาอยู่” ด้วยการรับใช้ผ่านความสามารถและของประทานที่มี


งบประมาณสำหรับ EARC 2024

ค่ายนี้มีงบประมาณในการจัดค่ายทั้งสิ้น 4,618,400.00บาท

รายรับจากค่าลงทะเบียนและขายของที่ระลึก 3,928,500.00บาท

คาดการรายรับน้อยกว่ารายจ่าย 689,900.00บาท

สนับสนุนค่าค่ายสำหรับนักศึกษาไทย100คน 377,520.00บาท


รวมจำนวนเงินที่ต้องการการสนับสนุนถวายทรัพย์เป็นเงิน 1,067,420.00 บาท


"ไม่ใช่แค่เรากำลังทำให้ความฝันนี้เกิดขึ้นเพียงแค่ในประเทศไทย แต่คนละไม้คนละมือ เรากำลังทำความฝันนี้ให้เกิดขึ้นจริงในเอเชียตะวันออกด้วยกัน" นายแพทย์อิสาเบโล มากาเลท อดีตเลขาธิการ นคท. ประเทศฟิลิปปินส์

ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพจัดค่าย EARC 2024 ด้วยการเป็น "ผู้สนับสนุนหลัก"

โดยขอแบบฟอร์มและแพ็คเกจผู้สนันสนุนหลักได้ที่ไลน์ นคท. Line: @tcsline


หรือถวายเข้าบัญชีเพื่อสนับสนุนการจัดค่ายโดยตรงที่

บัญชี “สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยเพื่อ EARC 2024”


ธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB) บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี 072-1-06043-2


หรือสแกนผ่าน QR Code นี้

ขอขอบพระคุณสำหรับภาระใจและการถวายของพี่น้องหุ้นส่วนทุกท่าน

สามารถส่งหลักฐานการโอนมาได้ที่ Line: @tcsline

จึงเรียนมายังท่าน เพื่อขอการสนับสนุนถวายทรัพย์สำหรับกา
ดู 111 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page