top of page

การเงิน ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2023

พระมรรคาของพระองค์อยู่ในทะเล พระวิถีของพระองค์อยู่ในน้ำกว้างใหญ่ถึงกระนั้น รอยพระบาทของพระองค์ก็ไม่มีใครเห็น พระองค์ได้ทรงนำประชากรของพระองค์เหมือนนำฝูงแพะแกะโดยมือของโมเสสและอาโรน สดด77.19-20

สรรเสริญพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของพันธกิจนคท.ที่แท้จริง เราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำเราผ่านปี 2023 มาได้อย่างดี เราได้เห็นการงานของพระองค์ผ่านชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และสต๊าฟทั้งหลาย พวกเราเรียนรู้ที่จะฟัง และทำตามนิมิตที่พระองค์ให้เราไว้ มีหลายอย่างเกิดขึ้น


เรามี ค่าย 3 ค่าย มีกลุ่มเซลล์เกิดใหม่ กลุ่ม แม้การเงินจะติดลบเกือบตลอดปี แต่เราก็เห็นถึงความน่ารักของพระเจ้า และความร่วมแรงร่วมใจของหุ้นส่วนพันธกิจที่สนับสนุนพันธกิจ นคท. ผ่านการถวายเงิน และการอธิษฐานเผื่อ ในปีนี้ยอดรายรับน้อยกว่ารายจ่ายสะสมอยู่ที่ -1,220,920.24 บาท ยอดติดลบสะสมที่มากขนาดนี้ ย่อมทำให้ทีมงานหมดกำลังใจ และแทบไม่เห็นหนทางที่จะทำให้ตัวเลขกลับมาดีขึ้น แต่เราเชื่อว่าพันธกิจนี้เป็นของพระเจ้า และพระองค์จะทรงทำหนทางให้เราดำเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

พระองค์ทรงนำโมเสสพาอิสราเอลแยกทะเลแดงมาแล้วอย่างไร พระองค์ก็จะทรงนำเราไปอย่างนั้นด้วย  สำหรับค่ายนักศึกษาคริสเตียนเอเชียตะวันออกก็กำลังต้องการการสนับสนุนจากพี่น้องอยู่เช่นกันนะคะ 


เงินถวายแบบ NBD พฤศจิกายน - ธันวาคม 2023


เชิญชวนพี่น้องร่วมในนิมิต นคท. ร่วมอธิษฐาน ร่วมรับใช้ หรือร่วมถวายสนับสนุนพันธกิจเพื่อสร้างชีวิตนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งพี่น้องสามารถอุทิศตนถวายได้ทั้งแบบประจำหรือครั้งคราว โดยสามารถแจ้งความประสงค์ หรือส่งหลักฐานการโอนมาที่ช่องทาง Line: @tcsline และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-630-5963-64 ขอพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองพี่น้องทุกท่านค่ะ


ร่วมสนับสนุนพันธกิจได้ที่ 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางรัก เลขที่ 242-041120-5

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางรัก เลขที่ 014-273503-2

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่ 054-258059-0


หรือสแกนผ่าน QR Code ได้ค่ะ😊อัพเดทการเงินสำหรับ EARC 2024 - Voice Matter (3-9 ก.ค. 24)

งบประมาณในการจัดงานและสนับสนุนนศ.ไทย 1,067,420.00

ยอดถวายจนถึงเดือน ธ.ค. 2023 249,212.09

ยังคงขาดงบประมาณอยู่ -818,207.91ร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพจัดค่าย EARC 2024 ด้วยการเป็น "ผู้สนับสนุนหลัก"

ติดต่อ นคท. Line: @tcsline


ชุตินันท์ อาชวากร

หัวหน้าแผนกธุรการ


ดู 65 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page