top of page

การเงิน ณ สิ้นเดือน ก.พ. - มี.ค. 2024

พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน สดุดี 23:1

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเลี้ยงดู เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราและอยู่กับพี่น้องด้วย เราหวังใจว่าสถานการณ์ทางการเงินจะดีขึ้นอีกในปีนี้ค่ะ


นคท. เชื่อว่าวัยรุ่นจะทำหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐเอง ถ้าเขารักพระเจ้า เข้มแข็งในความเชื่อ รักในพระวจนะ ได้รับคำแนะนำและโอกาสที่เหมาะสม เราจึงเน้นสอนให้น้องๆ ศึกษาพระคัมภีร์แบบอุปนัยเองเป็น ผลักดันให้ริเริ่มกลุ่มเซลล์ที่มีพลังในม.ของตัวเอง สำแดงความเชื่อในรูปแบบต่างๆ ตามพลังสร้างสรรค์ โดยมีพี่สต๊าฟกว่า 15 คนคอยให้คำปรึกษา

เชิญชวนพี่น้องยื่นมืออธิษฐานเผื่อนักศึกษา ยื่นมือถวายสนับสนุนพวกเราต่อไปทั้งสำหรับการทำพันธกิจตลอดทั้งเดือนหน้า และค่าย EARC 2024 ที่จะมาถึงค่ะสถานการณ์การเงินระหว่างเดือน ก.พ. และ มี.ค. 2024ร่วมในนิมิต นคท. ร่วมอธิษฐาน ร่วมรับใช้ หรือร่วมถวายสนับสนุนพันธกิจเพื่อสร้างชีวิตนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งพี่น้องสามารถอุทิศตนถวายได้ทั้งแบบประจำหรือครั้งคราว โดยสามารถแจ้งความประสงค์ หรือส่งหลักฐานการโอนมาที่ช่องทาง Line: @tcsline และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-630-5963-64 ขอพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองพี่น้องทุกท่านค่ะ


ร่วมสนับสนุนพันธกิจได้ที่ 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางรัก เลขที่ 242-041120-5

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางรัก เลขที่ 014-273503-2

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่ 054-258059-0


หรือสแกนผ่าน QR Code ได้ค่ะ😊


อัพเดทการเงินสำหรับ EARC 2024 - Voice Matter (3-9 ก.ค. 24)

งบประมาณในการจัดงานและสนับสนุน นศ.ไทย 1,067,420.00

ยอดถวายจนถึงเดือน ม.ค. 2024 440,041.00

รวมยอดถวาย จนถึงเดือนก.พ. 2024 893,803.09

ยังคงขาดงบประมาณอยู่ -173,616.91


ร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพจัดค่าย EARC 2024 ด้วยการเป็น "ผู้สนับสนุนหลัก"

ติดต่อ นคท. Line: @tcsline


ชุตินันท์ อาชวากร

หัวหน้าแผนกธุรการ

ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page