top of page

การเงิน ณ สิ้นเดือน มี.ค. - เม.ย. 2024

อัปเดตเมื่อ 29 พ.ค.

เพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่ มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จ มันจะไม่มุสา ถ้าดูช้าไป ก็จงคอยสักหน่อย มันจะมาถึงแน่นอน คงไม่ล่าช้านัก ฮาบากุก 2:3 

สรรเสริญพระเจ้าสำหรับวันเวลาของพระองค์ การงานของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่ เราเห็นถึงการจัดเตรียม การเลี้ยงดูที่พระองค์มีให้พันธกิจของพระองค์ที่มาในเวลาที่เหมาะสมจริงๆ เราจำได้ว่าในช่วงแรกของการหาทุนเพื่อจัด EARC 2024 ทีมหาทุนเต็มไปด้วยความกังวล ความไม่มั่นใจ และความกลัวมากมาย ยิ่งเวลาผ่านไปเราเห็นยอดถวาย และการตอบกลับที่ไม่เพิ่มขึ้นเลย เรายิ่งหวั่นใจและมีคำถาม แต่พระเจ้าตอกย้ำกับพวกเราให้ไว้วางใจในพระเจ้า และวางภาระนี้ไว้กับพระองค์

ในวันนี้พระองค์ทรงช่วยเราจริงๆ ให้งบประมาณ EARC 2024 นั้นได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนอย่างเพียงพอ และเราพูดได้เลยว่าเกินพอ ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าค่ะ พระสัญญา และพระวจนะของพระองค์เป็นจริงเสมอจริงๆ ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อเราในการหาทุนสำหรับกองทุนพันธกิจนคท. ที่ยังคงติดลบอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ


สรุปการเงิน นคท. ปี 2023 และ สถานการณ์การเงิน เดือน มี.ค. – เม.ย. 2024

เชิญชวนพี่น้องร่วมในนิมิต นคท. ร่วมอธิษฐาน ร่วมรับใช้ หรือร่วมถวายสนับสนุนพันธกิจเพื่อสร้างชีวิตนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งพี่น้องสามารถอุทิศตนถวายได้ทั้งแบบประจำหรือครั้งคราว โดยสามารถแจ้งความประสงค์ หรือส่งหลักฐานการโอนมาที่ช่องทาง Line: @tcsline และสามารติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-630-5963-64 ขอพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองพี่น้องทุกท่านค่ะ


ร่วมสนับสนุนพันธกิจได้ที่ 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางรัก เลขที่ 242-041120-5

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางรัก เลขที่ 014-273503-2

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่ 054-258059-0


หรือสแกนผ่าน QR Code ได้ค่ะ😊อัพเดทการเงินสำหรับ EARC 2024 - Voice Matter (3-9 ก.ค. 24)

 

งบประมาณในการจัดงานและสนับสนุน นศ.ไทย

1,067,420.00

รวมยอดถวาย จนถึงเดือนมี.ค. 2024

893,803.09

ยอดถวายเดือน เม.ย.  2024

190,700.00

รวมยอดถวาย จนถึงเดือน เม.ย. 2024

1,084,503.09

รวมรายรับเกินกว่างบประมาณ

17,083.09


ร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพจัดค่าย EARC 2024 ด้วยการเป็น "ผู้สนับสนุนหลัก"

ติดต่อ นคท. Line: @tcsline


ชุตินันท์ อาชวากร

หัวหน้าแผนกธุรการ

ดู 75 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Komentar


bottom of page