top of page

ความแตกต่างไม่ได้ทําให้แตกแยกแต่เป็นโอกาสแห่งพระพร (พันธกิจนักศึกษา)

อัปเดตเมื่อ 26 ธ.ค. 2563

เราอาจจะมองว่าเราแตกต่างจากคนอื่นๆ เพราะเราเป็นคริสเตียน เราไม่สวดมนต์ ไม่กราบไหว้รูปเคารพ และพึ่งพาพระเจ้า ฯลฯ ซึ่งบางคนอาจจะมองว่าความแตกต่างนี้อาจกลายเปนอุปสรรคในการเป็นเพื่อนกับคนที่ไม่เชื่อ แต่แอมมี่มองว่ามันเป็นโอกาสในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้กับผู้อื่นได้ยินได้ฟัง


สาขาจิตวิทยาที่แอมมี่เรียนอยู่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรม จิตใจของมนุษย์ และเมื่อยิ่งเรียนแอมมี่ก็ยิ่งเห็นว่าพระเจ้าของเรานั้นอัศจรรย์และยิ่งใหญ่เพียงไร เช่น ภาวะทางเพศ(Gender) ก็เป็นโอกาสที่แอมมี่สามารถนําเรื่องนี้มาพูดคุยกับเพื่อนได้ว่าพระเจ้าคิดเห็นอย่างไรกับภาวะทางเพศต่างๆ พระเจ้าสร้างผู้ชายมาเพื่ออะไร และสร้างผู้หญิงมาสําหรับทํา อะไร เพื่อให้มุมมองที่เพื่อนยังไม่รู้


นอกจากนั้นการเรียนจิตวิทยาก็ทําให้แอมมี่ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของแต่ละคนว่า "เราแต่ละคนนั้นก็มีนิสัยแตกต่างกัน มีความคิด ความรู้สึกที่ต่างกัน" ทําให้แอมมี่ยอมรับเขาได้อย่างที่เขาเป็น และจะทําอย่างไรให้เรารักผู้อื่นโดยไม่มีข้อแม้ หรือรักเขาอย่างไม่มีอคติไม่แบ่งแยกผู้อื่น ดังที่พระเจ้าได้บอกว่า"ให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" และ"ให้เรารักซึ่งกันและกัน"


ความเป็นคริสเตียนอาจทําให้แอมมี่มีท่าทีที่แตกต่างจากคนอื่น แต่มันไม่เคยทําให้แอมมี่รู้สึกแตกแยกจากคนอื่น แต่ยังทําให้คนอื่นๆ รักแอมมี่มากขึ้น เพราะเราเข้าใจ และสามารถเป็นกําลังใจได้กับทุกคน ไม่ว่าคนนั้นเป็นอย่างไร
นางสาวอุดมพร นงจองพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยเษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ดู 99 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page