top of page

ประชาสัมพันธ์ และอธิษฐานเผื่อ

1. ค่ายนักเรียน วันที่ 21-28 เมษายน - สต๊าฟและกรรมการค่ายตัดสินใจไม่จัดค่ายในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อทีมสต๊าฟนักเรียนวางแผนอบรมทั้งรูปแบบออนไลน์และอบรมระยะสั้นตลอดทั้งปีการศึกษานี้2. EARC 2020 วันที่ 13-19 กรกฎาคม – โดยเลขาธิการเอเชียตะวันออกและกรรมการค่ายตัดสินใจงดจัดการประชุมนี้ ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อทีมสต๊าฟนักศึกษาในการวางแผนอบรมทั้งรูปแบบออนไลน์และอบรมระยะสั้นตลอดทั้งปีการศึกษานี้ และขออิษฐานเผื่อการเตรียมผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ในแต่ละสถาบันด้วย3. ค่ายเข็มทิศสำหรับนักศึกษา 2 ปีสุดท้าย วันที่ 29-31 พฤษภาคม - ในตอนนี้ทางสต๊าฟที่รับผิดชอบ ตัดสินใจจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดค่ายจากค้างคืนด้วยกันเป็นเดินทางไป-กลับแทน และหากสถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้น อาจจะปรับค่ายเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด4. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของแผนกธุรการ – เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทางแผนกธุรการได้มีการวางแผนที่จะทำงานที่บ้านมากขึ้น ซึ่งสามารถโทรศัพท์เพื่อติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้ตามนี้ คุณเกรซ (หัวหน้าแผนกธุรการ) 081-932-6392 คุณฟุ้น (เจ้าหน้าที่การเงิน) 083-663-9589 และพี่น้องยังสามารถติดต่อกับ นคท. ในทุกช่องทางออนไลน์ได้เช่นเดิม


5. คุณพรนภา ภาคภูมิ (จิน) สต๊าฟประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ลาออกสิ้นเดือนเมษายนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านศาสนศาสตร์ ทำให้พันธกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสต๊าฟ 1 ท่าน และเราไม่มีสต๊าฟประจำพันธกิจที่ภาคเหนือและภาคใต้ ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อการทำพันธกิจภูมิภาคด้วยเช่นกัน


ดู 35 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page