top of page

เริ่มขึ้นแล้ว!!! EARC 2024 (East Asia Region Conference)

เริ่มขึ้นแล้ว!!! 11 - 13 ม.ค. ที่ผ่านนมาได้มีการประชุมวางแผนค่าย EARC 2024 (East Asia Region Conference) หรือค่ายนักศึกษาทั่วเอเชียตะวันออกที่ The Pine Resort ปทุมธานี โดยการประชุมครั้งนี้มีสต๊าฟอีก 4 ประเทศ บินมาร่วมระดมสมองเพื่อคัดสรรธีมงาน และออกแบบรายการของค่ายที่พร้อมให้พระเจ้าเทพระพรมาสู่นักศึกษาคริสเตียนอย่างเต็มเปี่ยม


นี่ถือเป็นโอกาสสำคัญที่พระเจ้าให้เราได้ร่วมกันสร้างชีวิตเยาวชนคริสเตียน ไม่เพียงแค่กับนักศึกษาไทยเท่านั้น แต่กับนักศึกษากว่า 500 คน จาก 17 ประเทศ พี่น้องได้จะมีส่วนในรับใช้ที่มากขึ้นในงานนี้แน่นอน ทั้งการอธิษฐานเผื่อตลอดระยะการเตรียมงานจนถึงวันจริง การเข้ามาเสริมทัพทีมอาสาสมัครในค่าย และการถวายเผื่องบประมาณในการจัดงานครั้งนี้


รู้จักค่าย EARC ให้มากขึ้น!


ค่าย EARC หรือ East Asia Region Conference คือ ค่ายนักศึกษาคริสเตียนเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นค่ายขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นทุกๆ 4 ปี โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีกลุ่มนักศึกษาคริสเตียนเคลื่อนไหวประกาศอยู่ (เหมือนน้องๆ ในกลุ่มเซลล์ นคท. นี่แหละ) จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดย นคท. ไทยได้ตอบรับการเป็นเจ้าภาพในปี 2024 คาดรับสมัครนักศึกษา 500 คนจาก 17 ประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3-10 ก.ค. ปี 2024


วัตถุประสงค์ EARC 2024 ในครั้งนี้ 1. เพื่อนักศึกษาจะเห็นนิมิตในการประกาศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกร่วมกัน 2. เพื่อผลักดันให้นักศึกษามีความคิดริเริ่ม และมีความเป็นผู้นำ 3. เพื่อพูดคุยถึงประเด็นที่เหล่านักศึกษาในปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่ 4. เพื่อเพิ่มพลังการเคลื่อนไหวประกาศ และบุกเบิกกลุ่มในมหาวิทยาลัย 5. เพื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าสำแดงผ่านพระวจนะร่วมกัน 6. เพื่อโอกาสในการค้นพบมิชชันนารี และนักอธิษฐาน 7. เพื่อเป็นพื้นที่ในการสามัคคีธรรมของนักศึกษาคริสเตียน

น้องนศ.ที่เคยผ่านค่าย EARC จะรู้ว่านี่เป็นโอกาสสำคัญในการไปค่ายคุณภาพ ที่ทำให้ได้เห็นศักยภาพของเพื่อนคริสเตียนรุ่นใหม่จริงๆ เราจะได้เห็นเพื่อนนักศึกษารักพระเจ้าสุดใจ กล้าหาญที่จะประกาศ อุทิศตัวที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ทุ่มเทอธิษฐาน และขึ้นไปเทศนาด้วยใจร้อนรน หรือริเริ่มประกาศเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัยของตัวเองอย่างจริงจัง คำว่า "นักศึกษาเปลี่ยนโลกได้ด้วยข่าวประเสริฐ" เป็นความจริงที่จะเห็นกับตาอย่างชัดเจนในค่าย ส่งเป็นแรงใจให้นักศึกษาเราตั้งเป้าหมายที่จะมีชีวิตมหาลัยฯ ที่พอพระทัยพระเจ้า ทีมจัดงานกำลังเตรียมลงละเอียดที่ได้ประชุมกันมา เตรียมท้าทายนักศึกษาให้มาร่วมค่าย เตรียมระดมทุน เตรียมรวบรวมอาสาสมัคร ฝากไว้ในคำอธิษฐานของพี่น้องด้วยนะคะ


ดู 154 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page