top of page

Pray for “Inshatagam” Camp 29 พ.ค. - 3 มิ.ย.

ค่ายต่อไป...ค่ายนักศึกษาประจำปี 2023

" INSHATAGAM" 29 พ.ค. - 3 มิ.ย. แก่งกระจานแคมป์ จ. เพชรบุรี


นคท. ขอเชิญชวนพี่น้องชาว นคท. จัดเวลาอธิษฐานเผื่อพันธกิจค่ายที่คนเยอะที่สุดในปีนี้

กับน้องนักศึกษากว่า 80 คน พี่สต๊าฟ และพี่เลี้ยงอีกกว่า 20 คน

เราเชื่ออย่างยิ่งว่าคำอธิษฐานของท่านเป็นพลังขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวทำงานของพระเจ้าผ่านงานของเรา


ขอพระเจ้าอวยพร...

  1. ให้นักศึกษาที่จะเข้าใจนิมิต และมีภาระในการกลับไปประกาศในมหาวิทยาลัยของตัวเอง

  2. ให้นักศึกษาได้มีความคิดริเริ่ม ฝึกความเป็นผู้นำ มีเวทีฝึกฝนตัวเองในหน้าที่รับใช้ต่างๆ

  3. ฝึกฝนศึกษาพระคัมภีร์ตามหลัก IBS ได้อย่างเชี่ยวชาญมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และกับกลุ่มในมหาวิทยาลัยได้จริง

  4. ให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร์และเชื่อมโยงกับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขาได้

  5. ให้นักศึกษาได้สร้างเครือข่ายนักศึกษาคริสเตียน ได้อธิษฐานเผื่อกัน และมีมิตรภาพฝ่ายวิญญาณ

  6. การพูดคุยและหาทางออกถึงประเด็นที่เหล่านักศึกษาในปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่

  7. ปกป้องชาวค่ายทุกคนจากการติดโควิด และโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้น

  8. พี่สต๊าฟทุกคนที่จะมีกำลังในการสอน และสุขภาพที่สมบูรณ์พร้อม (หลังจากลุยค่ายต่อกันเป็นค่ายที่ 3)


ขอขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่าน

สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย

ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page