top of page

กรรมการบอร์ด นคท. ชุดใหม่วาระ 2023 - 2025

อัปเดตเมื่อ 26 ก.พ. 2566🤝 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ก.พ. ที่ผ่านมา นคท. มีการประชุมส่งต่องานจากกรรมการบอร์ดชุดเก่าสู่ชุดใหม่


💡 บทบาทและหน้าที่หลักของกรรมการบอร์ด 💡

1. สนับสนุนการทำพันธกิจในแง่บริหารจัดการงานและทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างถูกต้อง

2. มีเข้ามาช่วยสะท้อนการทำงาน และปรับปรุงระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


👬นคท. มีวาระหมุนเวียนกรรมการบอร์ดทุก 2 ปี และในวาระใหม่ปี 2566 นี้ เรามีคณะกรรมการ 7 ท่านมาร่วมรับใช้กับเรา โดยมีคุณนิค วศิน จิระจงเจริญ เป็นประธานกรรมการบอร์ดร่วมกับกรรมการอีก 6 ท่าน ได้แก่


คุณวิชัย เติมวิชญกุล (คุณพัฒน์) ตำแหน่งอุปนายกสมาคม

คุณลดาวัลย์ ปฏิยัตต์โยธิน (คุณเจี๊ยบ) ตำแหน่งเลขานุการ

ดร. ทรรศวรรณ ทิพยวรการกูร (คุณเนตร) ตำแหน่งเหรัญญิก

อ. ธนเดช กิจศุภไพศาล (คุณนัตตี้) ตำแหน่งทะเบียน

คุณนวพร ญาณสิทธิ์ (คุณแพรว) ตำแหน่งปฎิคม

อ. โจนาธาน ลีนแดน แม็คคลีน (อ.จอห์นนี่) ตำแหน่งกรรมการ


______________________________________________________________________


คุณวศินประธานบอร์ดวาระใหม่แชร์ความตั้งใจในการพัฒนางาน


ผมอยากจะเข้ามาศึกษาเอกลักษณ์ขององค์กร และการดำเนินงานในปัจจุบันอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนางานอย่างน้อย 3 ด้านต่อไปนี้


1.การสื่อสารองค์กร >> ให้คริสเตียนหลายๆ กลุ่มได้เห็นว่า พันธกิจที่ นคท. ทำอยู่ เป็นพันธกิจที่มีส่วนสำคัญในการปูพื้นฐานชีวิตคริสเตียนวัยรุ่นซึ่งจะมีผลกระทบต่ออนาคตคริสเตียนไทย


2. อยากสื่อสารให้คริสเตียนได้เห็นถึง >> ความสำคัญของพันธกิจนักเรียนนักศึกษา ส่งผลให้เอื้อต่อการระดมทุนทำพันธกิจของสมาคม และการขยายขอบเขตพันธกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น


3. ทบทวน และพัฒนานโยบายต่างๆ >> ในการดำเนินพันธกิจหลักกับทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งนักเรียน นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพ​มาก​ที่สุด


วศิน จิระจงเจริญ (คุณนิค)

ประธานกรรมการบอร์ดวาระ 2023-2025

______________________________________________________________________


คุณเนตร เหรัญญิกบอร์ดแชร์ความตั้งใจในการเข้าส่วนกับพันธกิจ


ส่วนตัวเป็นนักศึกษาที่ได้กลับมาเดินในทางของพระเจ้าอีกครั้งผ่านนคท. แล้วนคท. ก็ส่งเรากลับเข้าโบสถ์ เพื่อไปมีส่วนร่วมรับใช้ในโบสถ์ เคยมีช่วงสั้นๆ ที่พยายามอยากจะมีส่วนรับใช้เต็มเวลากับนคท แต่ก็พลาดโอกาสไป ในใจจึงเชื่อมั่นว่า สต๊าฟนคท. คือผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงเรียก และเจิมเขาเหล่านั้น จึงจะทำได้ การที่เราจะได้มีโอกาสมีส่วนช่วยก็น่าดีใจ


- อยากเข้ามาเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการดูแล แบ่งเบาปัญหาของสต๊าฟ

- อยากมีส่วนช่วยคิด วิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจุบันกับโลกยุคใหม่ของเด็กวัย Alpha หลังโควิด

-เราทำงานสายงานอาจารย์มาตลอด ก็อยากมีส่วนช่วยให้นคท. มีเครือข่ายกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และคริสตจักรในวงกว้างขึ้น เป็นที่รู้จัก และไว้ใจที่คริสตจักรให้นคท.


นี่คงเป็นโอกาสที่ดี ที่เราจะได้รับฟังพระพรจากการทำงาน ปัญหา รวมไปถึงสิ่งที่ นคท. จะพัฒนาต่อไปในโลกยุคนี้ จะได้อธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงขึ้น ขอพระคุณของพระเจ้าทรงนำเราและทีมให้เป็นที่หนุนใจสต๊าฟทุกคนค่ะ


ดร. ทรรศวรรณ ทิพยวรการกูร (คุณเนตร)

เหรัญญิกบอร์ดวาระ 2023-2025

ดู 294 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page