top of page

นักศึกษากับมิชชั่นโลก (คำพยานจากค่าย MIA+ Conference 2023)


คำพยานจากน้องศีกษาที่ได้มีโอกาสไปร่วมค่าย “MIA+ Conference 2023” หรืองานสรรหามิชชันนารีไทย ที่จัดขึ้นโดย 4 องค์กรมิชชั่น OMF OM SIM และWiccliff  และ นคท. ได้มีส่วนร่วมรับใช้ในค่ายด้วยเมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2023 ที่ผ่านมา น้องๆ ถูกเขย่าหัวใจ และเปิดโลกกว้างคิดถึงการประกาศข่าวประเสริฐที่จะไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก และเริ่มตระหนักถึงการทำพันธกิจใกล้ๆ ตัวที่พระเจ้ามอบให้


“มีช่วงหนึ่งวิทยากรพูดว่า ทุกคนที่มาที่นี่เราทุกเรียกให้รับใช้ ทำให้ผมมั่นใจในการทรงเรียกอย่างชัดเจนเพราะผมใกล้จะเรียนจบแล้ว ตอนแรกผมสับสนเรื่องการรับใช้ แต่หลังจากค่ายนี้ผมมั่นใจว่าไม่ว่าผมจะทำงานหรือถวายตัวผมสามารถรับใช้ได้ทุกบทบาท และทุกคนมีความชอบ ความถนัดของประทานที่แตกต่างกัน เราสามารถนำความชอบความถนัดของเรารับใช้พระเจ้าได้นำมาใช้ทำพันธกิจได้ ผมจะเป็นผู้รับใช้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม จะประกาศเรื่องราวของพระเยซู ผมอยากทำพันธกิจค่ายมวยเพื่อการประกาศเรื่องราวของพระเจ้า โดยเริ่มจากอธิษฐานให้พระเจ้านำและจัดเตรียมทุกอย่างที่จำเป็นกับพันธกิจนี้” – น้องโชค เทพไท ไพรเพลิน คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต ปีที่3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


“ผมได้เรียนรู้เรื่องการรับใช้ในมุมมองใหม่ ว่าการรับใช้ไม่ใช่เรื่องแค่เล็กน้อย การรับใช้ไม่ใช่ทำเพราะคนอื่นสั่ง หรือบังคับให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้ เเต่การรับใช้คือการที่เราทำหัวใจให้มั่นคงและถูกต้องต่อพระทัยของพระเจ้า และแสดงออกด้วยความตั้งใจทำในสิ่งเล็กๆ ให้มีความหมาย มีคุณค่า ผมอยากตอบสนองโดยใช้ชีวิตในแบบที่พระเจ้าอยากให้เป็นจริงๆ ใช้ชีวิตปกติที่แสนธรรมดากับพระเจ้าให้มีคุณค่าด้วยการใส่ใจถ้อยคำของพระเจ้า ตัวเอง เเละคนอื่นๆ เช่น เพื่อน พ่อแม่ พี่น้อง และคนรอบข้าง” – น้องเลย์ นายอินทรวิเชียร สีดาแก้ว คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี3
ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page