top of page

สถานการณ์เปลี่ยน วิถีชีวิตก็เปลี่ยนไป แต่เรายังมั่นคงในพระเจ้าได้ (พันธกิจนักเรียน)

ในสถานการณ์เช่นนี้ในด้านของการปรับตัวของผมนั้นอย่างแรกก็คงต้องยอมรับและทำความเข้าใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก่อนและมองหาวิธีแก้ปัญหาหรือการรับมือ ถ้าหากเรายังไม่ยอมรับและพยามยามจะหนีจากมันเราก็จะไม่เริ่มที่จะเรียนรู้รับมือกับปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่ต้น

โดยเฉพาะตอนนี้ผมต้องเรียนออนไลน์รูปแบบการเรียนปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ผมพยายามทำตามขั้นตอนกระบวนการตามที่โรงเรียนกำหนดและรับผิดชอบในหน้าที่ด้านการเรียน โดยที่ต้องเข้าเรียนออนไลน์ คอยเช็คงานการบ้านต่างๆ รวมถึงเช็ควันส่งงานของแต่ละวิชาและเลือกทำตามลำดับความสำคัญ เพื่อบรรลุไปถึงเป้าหมายได้ส่วนในด้านการรับใช้และการเติบโตกับพระเจ้า ไม่ว่าจะการเฝ้าเดี่ยวหรืออธิษฐานส่วนตัวผมนั้น ก็ยังทำอย่างสม่ำเสมออย่างเต็มที่ เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างผมกับพระเจ้า ทุกสิ่งที่ทำจะเป็นที่ถวายเกรียติแก่พระเจ้าอยู่ตลอด ซึ่งการทำหน้าที่รับผิดชอบของผมในฐานะคนคนหนึ่งในสังคม ยกตัวอย่างเช่น การไปช่วยงานที่โบสถ์แต่ก็ไม่ลืมที่จะสวมแมสไว้ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้การแพร่เชื้อโควิดเกิดการแพร่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

โดยสรุปแล้วเราก็ต้องมั่นคงอยู่ในทางในพระเจ้าอยู่ตลอด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไร อย่าลืมที่จะรับผิดชอบและทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะของคนๆหนึ่งในสังคมครับ


ปัญญ์ ธัญกิจจานุกิจ (โยธาม)

รร : เซนต์ดอมินิก

ระดับ : ม.5


ดู 43 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page