top of page

จากใจเลขาฯ เดือนตุลาคม 2022

อัปเดตเมื่อ 28 พ.ย. 2565

"นิมิตและความต่อเนื่อง"

อาจารย์ซามูเอล เอสโคบาร์ ได้พูดถึงความต่อเนื่องในพันธกิจนักเรียนนักศึกษาไว้อย่างน่าสนใจว่า “โลกของนักศึกษาเป็นโลกแห่งการแปรเปลี่ยน...ความต่อเนื่องไม่ได้หมายถึงการทำสิ่งเดิมซ้ำๆ แบบการทำงานของเครื่องจักรกล แต่ต้องเป็นการมองเห็นถึงนิมิตใหญ่หลวง และความรู้สึกตระหนักถึงภารกิจเฉพาะเจาะจงที่ต้องกระทำในยุคสมัยของพวกเขา”


การที่ผมได้คุยกับพี่น้องที่จบการศึกษาไปแล้วและรับใช้กับน้องๆ นักศึกษาที่กำลังเรียนในสถาบันต่างๆ ทำให้ผมพบว่าข้อความนี้เป็นจริง อายุของการเป็นนักศึกษาและการยังคงใส่ชุดนักศึกษาอาจทำให้สต๊าฟหรือเรารู้สึกว่าพวกเขาก็คงไม่ได้ต่างจากนักศึกษาเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่โลกของพวกเขาเปลี่ยนไปและสังคมรอบข้างของเขาเปลี่ยนไป และวิธีที่เกิดผลในอดีตหลายๆ อย่างที่นักศึกษารุ่นพี่เคยใช้ ต้องทำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่นักศึกษาปัจจุบันเผชิญมากขึ้นทั้งมุมมองของการเมือง วิธีการหาเงิน ทัศคติต่อการเปิดกว้างต่อค่านิยมและความเชื่อที่มีมากขึ้น ความสัมพันธ์กับกลุ่มคนในวัยต่างๆ สุขภาพของจิตใจและอารมณ์ ฯลฯ ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อที่เราจะสามารถใช้พระวจนะและหนุนใจซึ่งกันและกันในรุ่นของเขาต่อไปได้

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านมาที่ช่วยให้รุ่นพี่รุ่นน้องในหลายๆ สถาบันได้หนุนใจกันและกันในชีวิตของการทำงานที่เต็มไปด้วยความท้าทาย และกลางเดือนนี้สต๊าฟทีมนักเรียนได้จัดการอบรมการใช้คู่มือ Creative Thinking เพื่อที่ครูและผู้ที่ดูแลวัยรุ่นจะสามารถมีเครื่องมือในการดูแลพวกเขาต่อไป สต๊าฟจะมีโอกาสได้เทศนาในคริสตจักรต่างๆ และผมจะได้ร่วมประชุมเลขาธิการเอเชียตะวันออกซึ่งครั้งนี้จะมีการเลือกเลขาธิการเอเชียตะวันออกคนใหม่เพื่อแทนคุณ Annette Arurajah


ผมชอบประโยคหนึ่งที่ไบร์ท สต๊าฟนักเรียนได้พูดกับผู้นำอนุชนในคริสตจักรไว้ว่า “น้องๆ อนุชนที่มีพี่ๆ ดูแลใส่ใจพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ได้รับพระพรเป็นอย่างมาก” ซึ่งผมเองก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับน้องๆ ในพันธกิจ นคท. เช่นเดียวกันที่มีพวกเราในทุกๆ รุ่นตลอด 50 ปีที่ผ่านมาจนวันนี้ที่ได้ดูแลและสนับสนุนพวกเขา

ผมและสต๊าฟทุกคนอธิษฐานเผื่อที่เราจะเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าผ่านทุกสถานการณ์ที่แต่ละท่านเผชิญอยู่ และให้พระองค์เป็นกำลังให้กับพี่น้องในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน


อนุชา ขอบปี

เลขาธิการ


ดู 35 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page