top of page

จากใจเลขาธิการ พ.ค.-มิ.ย. 2023 "นคท. กับการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษา"


ผมได้มีโอกาสตอบคำถามหนึ่งเกี่ยวกับ "นคท. กับการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษา" ซึ่งในช่วงนี้เราเพิ่งจัดค่ายนักเรียน และอีก 2 ที่จะเกิดขึ้น คือ ค่ายสำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย และค่ายอบรมนักศึกษาประจำปีนั้น ผมได้เรียนรู้ว่า ค่าย นคท. นั้น


  1. เป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา "ได้รับใช้พระเจ้าผ่านความสามารถที่เขามี" หลายคนได้ฝึกนำรายการต่างๆ ครั้งแรกที่นี่ และแทบทุกคนได้มีโอกาสรับใช้ในบทบาทต่างๆ

  2. เป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาจากต่างคริสตจักรและต่างสถาบัน "หนุนใจ แลกเปลี่ยน เสริมสร้าง และอธิษฐานเผื่อกันและกัน" ซึ่งในช่วงปกติ ทุกคนก็จะรับใช้ในคริสตจักรของตนเอง

  3. เป็นค่ายที่พระเจ้าเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา "ได้รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าและตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์" ผ่านการสอนในหัวข้อต่างๆ และผ่านการนำเอาประเด็นคำถามที่พวกเขามี และสต๊าฟได้ช่วยให้เขาได้เห็นมุมองของพระเจ้าผ่านพระคำของพระองค์

แต่ท่ามกลางโอกาสต่างๆ เหล่านี้ เรารับรู้ได้ว่าการเกิดผลนั้นเป็นการทำงานของพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานของพวกเรา และการสนับสนุนด้านอื่นๆ ของพี่น้อง และขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อความตั้งใจที่พวกเขาอยากทำเพื่อพระเจ้าหลังค่าย และเผื่อค่ายที่กำลังจะเกิดขึ้น


ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากชีวิตของเราทุกคน


อนุชา ขอบปี

เลขาธิการ

ดู 46 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page