top of page

อ. เนตรศักดิ์ ใสรังกา หนุนใจเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการ “ก้าวตามพระคริสต์”

อ.เนตรศักดิ์ ใสรังกา หรือ อ.ต๊ะ ปัจจุบันเป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรฤทธิ์พระคุณกรุงเทพ อดีตเคยร่วมรับใช้เป็นอาสาสมัครพี่เลี้ยงค่าย นคท. อ.ต๊ะเอาจริงเอาจังในการสอนความจริงของพระเจ้า ท่านเขียนบทความเกี่ยวกับความเชื่อที่มีคนอ่านทุกวัน และมีประสบการณ์ในการเดินกับพระเจ้ามากมาย ให้เกียรติเขียนบทความลงสารร่วมกับเราในเดือนนี้


พระเยซูตรัสว่า “จงตามเรามาเถิด” (ยน.21:22)

พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรา...

‘ก้าวออกจากอดีต’ พระองค์ให้เรามีความทรงจำมิใช่เพื่อทำร้าย แต่เพื่อ 'เตือนสติ' ว่า 'อย่าโง่' แบบนั้นอีก “ลืมสิ่ง [อดีตที่เจ็บปวด] ที่ผ่านพ้นมา” แปรผันให้เป็นบทเรียนเพื่อจะ “โน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า” (ฟป.3:13) อดีตไม่เคยทำร้ายหากรู้จักใช้ให้เป็น เพราะจากวันนั้นทำให้มีวันนี้ที่เป็นพยาน แม้ในวันนั้นอาจจะ “ไม่เข้าใจในเหตุการณ์นั้น” เช่น ครั้งหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นมะเร็ง แต่วันนี้ได้เป็นเหตุ “ให้คนมากมายได้สรรเสริญพระเจ้า” 


‘ก้าวตามพระคริสต์’ “จงลุกขึ้นและตามพระองค์ไป" เช่น เลวี (ลก.5:28) แล้ว “จงเรียนจากพระองค์” (มธ.11:29) ยอมรับรู้ทุกสิ่งแม้ไม่เข้าใจ (สภษ.3:6) เพราะ “การชโลมของพระองค์ [พระวิญญาณฯ] อยู่กับเรา” จะ “ทรงสอนเราให้รู้ทุกสิ่ง” (ยน.16:13, 1ยน.2:27) 


‘ก้าวไปข้างหน้า’ เพราะแผนงานของพระเจ้าที่มีไว้สำหรับเรานั้น “ดี” และมาพร้อมกับ “อนาคตที่เต็มด้วยความหวังใจ”(ยรม.29:11) “จงเชื่อในพระเจ้าเถิด” (มก.11:22) ว่า “พระองค์มิได้ตั้งพระทัยทำให้ผู้ใดทุกข์ใจ หรือทำให้มนุษย์โศกเศร้า” (พคค.3:33) แม้บางทีอาจจะเจอเรื่องทุกข์ร้อนมากมายหลายอย่าง “แต่พระองค์จะช่วยให้เราผ่านพ้นทุกเรื่องราวไปได้แน่” (สดด.34:19) ในพระคริสต์ “อนาคตจะเต็มไปด้วยความหวัง” (สภษ.23:18) จงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอดระยะทางที่เดินไป อย่าปล่อยให้สิ่งใดผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์ แม้ “จะไม่ได้อะไรเลย” แต่มันก็คือประสบการณ์ที่ดีที่พระเจ้าประทานให้!


จงก้าวออกจากอดีต ติดตามพระคริสต์ ก้าวไปข้างหน้า…ก้าวไปด้วยความเชื่อจนถึงที่สุด (กท.3:3, 2ทธ.4:7) แล้วพระองค์จะ “นำเราให้สูงขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ให้ต่ำลงเลย ให้เป็นหัวไม่เป็นหาง” เราจะ “ไม่ถูกทอดทิ้งให้ล้มเหลว” (ฉธบ.28:13, 31:6) เราจะ “ทราบในจิตในใจของเราว่าไม่มีสิ่งดีสักสิ่งเดียวซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราสัญญาเกี่ยวกับเราแล้วล้มเหลวไป สำเร็จหมดทุกอย่าง” (ยชว.23:14)


อ.เนตรศักดิ์ ใสรังกา (อดีตร่วมรับใช้เป็นอาสาสมัครพี่เลี้ยงค่าย นคท. )


ดู 38 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page