top of page

โควิดเป็นสัญญาณเตือนเพื่อเราจะเตรียมพร้อม (พันธกิจนักศึกษา)


Photo by Gritt Zheng on Unsplash


สิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์โควิด ตั้งแต่ปลายปี 2019 ได้เริ่มมีข่าวเกี่ยวกับโควิดขึ้นซึ่งตอนแรกผมรู้สึกไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะคิดว่าไกลตัว แต่พอเวลาผ่านไป จากแค่ประเทศจีนเริ่มลามและกระจายไปยังประเทศอื่นๆ จนมาถึงประเทศไทยจนที่สุดกลายเป็นโรคระบาดที่ทั้งโลกต้องรับมือซึ่งส่งผลกระทบมากมายทั้งเศรษฐกิจ การงาน การเรียน และทำให้หลายอย่างต้องปิดตัวลง ที่สำคัญคือคริสตจักรก็ต้องหยุดชั่วคราว ไม่สามารถมานมัสการร่วมกันได้ ตามมาตรการต่างๆของรัฐ (ซึ่งต่อมาคริสตจักรก็เริ่มจัดนมัสการแบ่งปันเป็นแบบออนไลน์)


ซึ่งจากสถานการณ์นี้ทำให้ต้องปรับตัวทั้งการดำเนินชีวิตฝ่ายโลกว่าจะรับมือกับโควิดอย่างไร? ทำงานอย่างไร? เรียนอย่างไร? อีกอย่างคือชีวิตฝ่ายวิญญาณเมื่อเราไม่ได้ไปนมัสการที่คริสตจักร เราจะทำอย่างไร เหตุการณ์โควิดนี้ทำให้ผมคิดถึงถ้อยคำในพระคัมภีร์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายว่า จะมีสงคราม โรคระบาดต่างๆ พระคัมภีร์ได้สอนให้ผมที่จะมั่งคงในพระเจ้า และมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต มีความพร้อมอยู่เสมอ เพราะไม่รู้ว่าวันนั้น วันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาครั้งที่สอง คือเมื่อไหร่?


แต่รู้สึกขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่มีโรคระบาดจนถึงตอนนี้ พระเจ้าทรงปกป้องดูแลและผมไม่ได้ติดโควิด จากสถานการณ์นี้ทำให้ผมได้เข้าใจมากขึ้น ว่าบางทีในสถานการณ์ปกตินั้น เราอาจะใช้ชีวิตตามใจตัวเอง โดยที่ไม่มีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตในทางพระเจ้า และคิดว่าเดี๋ยวค่อยกลับใจหรือสารภาพบาปทีหลัง ซึ่งไม่ถูกต้อง แต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าได้สอนผมผ่านสถานการณ์นี้ว่าต้องมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต มีความพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าสถานการณ์จะปกติดี หรือมีเหตุการณ์อย่างไรก็ตาม และให้พระเจ้าได้รับเกียรติในการดำเนินชีวิตของเรา เป็นแสงสว่างให้คนอื่นได้เห็น ได้รับพระพร และได้รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราครับชานนท์ สุดซวง ( นนท์ )

คณะ นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ดู 65 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page