top of page

ค่ายชาวหมอ 2024 “Stays Abide” โดยกลุ่ม CMF

ค่ายหมอ 3 วัน 2 คืน จากกลุ่ม Christian Medical Fellowship เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย พี่น้องชาวหมอในสาขาต่างๆ ได้ร่วมกันค้นหาคำตอบเกี่ยวกับการติดสนิทกับพระเจ้ากันอย่างเข้มข้น

ผ่านวิทยากรพิเศษ 3 ท่าน คือรศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน ประธาน CMF Thailand / นพ.ชูศักดิ์ เบญจามิน วงศ์สุรีย์ ผู้อำนวยกรรพ.กรุงเทพคริสเตียน และประธานสมาพันธ์คริสเตียนผู้บำบัดโรคประเทศไทย / และอ.นพ. สัปต พงศ์รุจิกร ศบ.คจ. พบพระคุณ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่วงเวลาสั้นๆ ที่ทุกคนได้เข้าใกล้และเติมเต็มจิตใจที่แสวงหาพระพักตร์พระเจ้าร่วมกันสาระสำคัญในค่ายตอบคำถามยากๆ ลึกๆ เหล่านี้

...อยู่ในการทดลองจะออกมายังไง?

...อะไรคือ ‘การเสพติด’ ?

...และอะไรคือ ‘ติดสนิท’  ต่างกันอย่างไร?


“การทดลอง”

ถ้าการทดลองกำลังเข้ามาหาเราให้เราหนี หนีให้ทัน !!!


เวลาที่เราต้องระวังเป็นพิเศษว่าเราจะเข้าไปยุ่งกับความบาปคือ

...เวลาที่เราเหนื่อยกับเวลาที่เราว่าง


ถ้าเราเหนื่อยเราอยากจะปรนเปรอเนื้อหนังของเราเหมือนเป็นการชดเชย

ถ้าเราว่างเราอยากจะหาอะไรสนุกๆ มาปรนเปรอเนื้อหนังของเราเพื่อความเพลิดเพลิน


ความเย่อหยิ่ง...เป็นกำลังเข้มแข็งในการทำบาป

ความนบนอบเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้า...จะเป็นกำลังเข้มแข็งในการต่อสู้กับบาป


ความเย่อหยิ่ง...เป็นเหมือนเปลือกที่เคลือบหนอง

ถ้าเราดันทุรังอยู่ในความเย่อหยิ่ง...แล้วทำบาปต่อไป หนองก็จะสะสมมากขึ้น

เมื่อถึงวันที่พระเจ้าตีหนองแตก...จะเกิดความเสียหายจะใหญ่หลวงขึ้นได้


ทางที่ดีและฉลาดคือ...ให้เรารีบจัดการทันทีที่เห็นว่าใจเราเริ่มเย่อหยิ่งและท่าทีของเราต่อพระเจ้าเริ่มไม่ถูกต้อง หยุดความบาปที่กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นในเรา


เราไม่ทางหนี/ซ่อน/สู้พระเจ้าได้เลย แต่มารจะเสี้ยมให้เราสู้พระเจ้าด้วยการต่อต้านคำสั่งสอนแล้วทำบาป

ก่อนเราทำบาปมารจะเสี้ยมว่า...

‘ไม่ผิดเรามีสิทธิ์ทำ’


หลังเราทำบาปมารจะเสี้ยมว่าเรา...

‘ผิดเกินไปที่จะเข้าหาพระเจ้า’

เสี้ยมให้เราหนีและซ่อนตัวจากพระเจ้า


“การทดสอบมาจากพระเจ้า” เพื่อเราจะเติบโต

ถ้าเราสอบไม่ผ่านเราก็ต้องซ่อม ถ้าเรารู้แล้วเราอาจจะไม่ต้องสอบอีกก็ได้

พระเจ้าจะให้เราทำข้อสอบตามระดับของเรา แต่แน่นอนมันจะยากขึ้น

แต่เมื่อเราสอบผ่านพระเจ้ามีรางวัลให้ และเราได้เติบโตขึ้นด้วย


สรุป

ถ้าเราไม่ Abide เราจะ Addict แม้หลายอย่างจะไม่ใช่สิ่งไม่ดี แต่ทันทีที่เรา Addict เราทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นรูปเคารพของเราทันที
ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page