top of page

จากใจเลขาฯ เดือนธันวาคม 2020Student Initiative หรือการให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้คิด ริเริ่ม และรับผิดชอบพันธกิจด้วยตัวของพวกเขาเอง ทำให้สต๊าฟเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 2 อย่าง คือ การฟังและการตั้งคำถามเพื่อจะเข้าใจพวกเขา แม้จะมีความแตกต่างทางความคิดและวิธีการแต่การฟังและตั้งคำถามทำให้เกิดผลดีในความสัมพันธ์ ความไว้วางใจ และการรับใช้ร่วมกัน ผมอธิษฐานเผื่อที่เราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับคนและสังคมรอบๆ ตัวเราผ่านการทำ 2 สิ่งที่เล็กน้อยแต่มีพลังได้


ขอพี่น้องระลึกถึงการจัดคริสตมาสของนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่พวกเขาจะได้สื่อสารว่า “ไม่ว่าเราจะแตกต่างกันมากแค่ไหน แต่ความรักของพระเจ้ามีให้กับเราทุกคนไม่ต่างกัน” และผมขอบคุณพระเจ้าที่เรามีกรรมการบอร์ด 2 ท่านที่เข้ามาร่วมรับใช้แทนท่านที่หมดวาระไป คือ คุณลดาวัลย์ ปฏิยัตต์โยธิน (เจี๊ยบ) และคุณจอห์นนี่ แม็คคลีน โดยจะมีวาระการทำงานตั้งปี 2021 เป็นต้นไป


เมื่อมองย้อนไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา แม้ว่าเราจะแตกต่างกันในสาขาอาชีพ อายุ หรือที่อยู่อาศัย...แต่เราต่างเผชิญวิกฤติเดียวกัน ซึ่งคริสตมาสเองก็เป็นโอกาสที่พระเจ้าย้ำกับเราทุกคนอีกครั้งว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความหวังเดียวของเรา และผมขอให้ทุกๆ วันในปี 2021 จะเป็นวันคริสตมาสสำหรับเราดังเช่นคำว่า “อิมมานูเอล ที่แปลว่าพระเจ้าอยู่กับเรา”

อนุชา ขอบปี

เลขาธิการ

ดู 68 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page