top of page

แม้ยากลำบาก แต่ยังคงพึ่งพาอย่างมั่นคง​ (พันธกิจผู้สำเร็จการศึกษา)


โอ๋ทำงานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น เป็นนักแก้ไขการพูดอยู่ในช่วงลาเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท ในสถานการณ์โควิดระลอกใหม่นี้ เกิดความกลัวและรู้สึกกังวลมาก ทั้งเรื่องการเรียน สถานการณ์รวมถึงข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์โควิดและสุขภาพร่างกายของตนเองที่กลัวติดเชื้อและกลัวแพร่เชื้อให้คนรอบข้างแบบไม่รู้ตัว เหล่านี้เป็นความเครียดที่ทวีขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพใจและร่างกาย เป็นความยากในการจัดการ


เมื่อเกิดความวิตกกังวล เป็นความอ่อนแอที่ทำให้ต้องหันมาพึ่งพาพระเจ้าอย่างจริงจัง เริ่มกลับมาทบทวนและฝึกตนเองในการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับพระเจ้า ใคร่ครวญพระคำ ฝึกตัวเองให้อยู่ในความจริงของพระเจ้า ทำให้โอ๋ได้เรียนรู้ในการทรงสถิตของพระองค์ รับรู้ได้ว่าพระเจ้าเป็นทรงผู้รอบรู้ พระองค์เป็นพระผู้ช่วย พระปัญญาและความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นช่วยให้ความกังวลและความกลัวถูกขจัดออกไป อีกทั้งมีพี่เลี้ยงที่คอยหนุนใจและให้คำแนะนำ คอยชี้แนะและอธิษฐานไปด้วยกันกับโอ๋ เมื่อเปิดใจรับพระคำมันช่วยปลดล็อคความคิดภายในอีกทั้งช่วยให้พบเสรีภาพ เข้าใจจุดอ่อนและเข้าถึงความอ่อนแอของตนเอง เมื่อพึ่งพาพระเจ้าและตอบสนองต่อสถานการณ์แบบระแวดระวังแต่ไม่ระแวง ทำให้จัดการกับความรู้สึก หันมาจัดระบบระเบียบความคิดและความกังวล ได้อย่างสร้างสรรค์ เมื่อนำตนเองเข้ามาอยู่ในความจริงของพระคำ

ความมั่นคงที่ทำให้เกิดความมั่นใจที่เกิดจากการพึ่งพาพระคำ มีการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและพี่น้องคริสเตียนแม้จะเป็นรูปแบบออนไลน์ มันทำให้โอ๋เกิดความมั่นใจในการเผชิญกับสถานการณ์ยากๆในชีวิตของตนเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะ


ภายใต้ฟ้าสวรรค์” ปัญญาจารย์3:1 และ “จงนิ่งเสีย และรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้า เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติ เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก” สดุดี46:10 จริง ๆ ข้อพระคัมภีร์ปัญญาจารย์3:1มีพี่คนหนึ่งหนุนใจเราเมื่อปีที่แล้วตอนที่มีโควิดครั้งแรกจึงอยากจะส่งต่อการหนุนใจนี้นะคะ เพราะพวกเรารู้ว่าพระเจ้าควบคุมอยู่”
นันทิยา (โอ๋)

นักแก้ไขการพูด

รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น

ดู 38 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page