top of page

คนของพระเจ้ามีส่วนเปลี่ยนความไม่ยุติธรรมในสังคมได้

สรุปเนื้อหาจาก Workshop Social Injustice Uncovered During COVID19 จาก EARC Online


คำนิยามหนึ่งของ”ความไม่เท่าเทียม” คือ การกระจายทรัพยากรและโอกาสที่ไม่ทั่วถึงในสังคม สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นจากความเฉยเมยของมนุษย์ที่มีต่อกันและกัน

จากสถานการณ์ COVID19 กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในสังคมกลุ่มหนึ่งก็คือ ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย แรงงานข้ามชาติ ผู้สูงอายุ แล้วที่ผ่านมาสังคมและรัฐบาลปฏิบัติต่อกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรบ้าง? คนกลุ่มนี้ไม่มีโอกาสเข้าถึงความช่วยเหลือและทรัพยากรที่มีอยู่เหมือนคนกลุ่มอื่นๆ เช่น เรื่องสุขภาพ การจ้างงาน ที่อยู่อาศัย สิ่งนี้สะท้อนว่า ถึงแม้ว่าเราทุกคนจะได้รับผลกระทบเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือตามที่พวกเขาสมควรได้รับ และในสถานการณ์เช่นนี้ เราเห็นความไม่เท่าเทียมชัดมากขึ้นในสังคม


เราอาจจะรู้สึกผิดหวังกับผู้นำประเทศหรือผู้นำในสังคมที่ไม่ได้แก้ปัญหานี้ แต่จริงๆ รัฐบาลไม่ใช่คนกลุ่มเดียวที่มีอำนาจที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะอย่างน้อย ใครก็ตามที่มีการศึกษาในระดับสูงได้ คนนั้นก็เป็นคนที่มีอำนาจเช่นเดียวกันเพราะพวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล มีความรู้ความสามารถ และมีความสัมพันธ์กับคนกลุ่มต่างๆ ซึ่งในฐานะนักศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษา คุณก็มีพลังที่จะนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมได้ แล้วเราจะทำอะไรกับอำนาจหรือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้นั้น?


นอกจากนี้ในฐานะผู้เชื่อในพระเยซู เราเองก็สามารถเข้าถึงผู้ที่สร้างจักรวาล ผู้มีทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าของพระองค์ และเป็นผู้ควบคุมทรัพยากรทั้งหมดของจักรวาล (อฟ 1: 15-23) ทำให้คนของพระเจ้าสามารถเข้าถึงอำนาจและทรัพยากรของพระองค์ได้ และเรามีพระกายของพระคริสต์ ซึ่งเป็นเพื่อนพี่น้องในคริสตจักรและกลุ่มเซลที่มารวมกันและสร้างความแตกต่างในที่ที่เราอยู่แล้วนักศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดความไม่เท่าเทียมในสังคมได้อย่างไร?1. ฟังและเรียนรู้

เราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มคนที่เผชิญกับความไม่เท่าเทียมกัน โดยการไปคุยและรับฟังเขา เข้าไปรับรู้ว่าพวกเขามีความกังวลและความทุกข์ยากลำบากอะไรบ้าง และรู้ว่าเขามีความต้องการอะไร เมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงของเขา เราสามารถใช้สิ่งต่างๆที่เรามีเพื่อสนับสนุนและเป็นกระบอกเสียงและตัวแทนพวกเขาทั้งในกลุ่มเซล คริสตจักร กลุ่มอนุชน ชมรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ฯลฯ


2. พึ่งกำลังและสติปัญญาจากพระเจ้า

ทูลขอให้พระเจ้าช่วยให้เรามองเห็นว่า มีคนกลุ่มไหนในสถาบันของเราที่ต้องการความช่วยเหลือ? มีคนกลุ่มไหนในสังคมที่ถูกรัฐบาลและสังคมทอดทิ้งบ้าง? และขอพระองค์เสริมกำลัง นำเราไป สร้างทีมในการออกไปรับใช้ด้วยกัน

และสิ่งเหล่านี้เองก็สะท้อนว่า มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พระเจ้าให้เราเรียนในมหาลัยแห่งนี้ อาศัยอยู่ในสังคมนี้และเมืองนี้ ในเวลาเช่นนี้ - ให้เราลุกขึ้น สังเกต อธิษฐาน และลงมือมีส่วนในการแก้ปัญหาการไม่เท่าเทียมกัน
Cherlyn Oh (staff)


ดู 140 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page