top of page

การเปลี่ยนแปลงที่จะต้องปรับตัว แต่เรารู้ว่า พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเรา(staff)

อัปเดตเมื่อ 27 ม.ค. 2565สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าตลอดปี 2021 ที่ผ่าน พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรม จริงๆ พระเจ้าทรงสอนให้ยำเกรงและยึดถือในสิ่งที่พระเจ้าทรงสอน การนมัสการและยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา การดำเนินชีวิต ทัศนคติ โลกทัศน์ จริงๆ เมื่อเฝ้ามองและไคร่ครวญถึงพระลักษณะของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์และตลอดทั้งปี 2021 พระองค์นั้นทรงมีวิธีการที่แตกต่างและอยู่เหนือความคาดเดาจากเราจริงๆ 1 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าผลกระทบทั้งจากโรคระบาด ความขัดแย้งทางทัศนคติด้านการเมือง รูปแบบการเรียนของนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปมาอย่างรวดเร็ว เราเห็นถึงวิธีการของพระเจ้าที่อยู่เหนือแผนการของเรา สุดท้าย เมื่อพระเจ้าทรงวางรากฐานแห่งพันธกิจของพระองค์ในตัวนักศึกษา ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตาม เราเห็นถึงการทรงอยู่เบื้องหลังของพระเจ้าเสมอ สิ่งนี้เองจึงทำให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นทรงอยู่ด้วยกับเรา ดั่งพระธรรมสุภาษิต 16:9 ที่ว่า


“ใจของ​มนุษย์​กะ​แผนงาน​ทาง​ของ​เขา แต่​พระ​เจ้า​ทรง​นำ​ย่างเท้า​ของ​เขา”

ในปีที่ผ่านมา เราเห็นถึงรูปแบบการทำพันธกิจใหม่ๆ ซึ่งได้รับการริเริ่มจากนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมเซลล์ กิจกรรมระหว่างเซลล์ การจัดสัมนาเล็กๆ ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับกลุ่มเพื่อนนักศึกษาที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียน ให้มารู้จักและเสริมทางด้านความรู้เกี่ยวกับคริสเตียนและพระเจ้า ทั้งหมดนี้เป็นเพียงผลลัพธ์เล็กๆ ที่พระเจ้าทรงดลใจนักศึกษาให้รับใช้พระองค์กับเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยของเขา


แต่อย่างไรก็ดีการรับใช้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยโควิดนั้น ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ การเปลี่ยนแปลงโดยโควิดนั้นนำมาทั้งความดีใจและท้อใจในเวลาเดียวกัน ในกลุ่มเซลที่ต้องการเวลาในการเจอหน้ากัน โควิดก็เป็นความท้อแท้ใจในการรับใช้ เพราะทั้งตัวสต๊าฟและนักศึกษาไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างเต็มที่ แต่ในขณะเดียวกันในกลุ่มเซลล์ที่แข็งแรงยืนได้ เราก็ชื่นชมยินดีและรับใช้ไปด้วยกันกับกลุ่มนักศึกษาที่แข็งแรงและยังคงสานต่อนิมิตในการรับใช้พระเจ้าต่อไป
อิทธิกร เด่นกิตติคุณ (อาร์ม)

สต๊าฟ หัวหน้าแผนกนักศึกษากรุงเทพดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page