top of page

จากใจเลขา เดือนธันวาคม 2021

Updated: Dec 28, 2021


Photo by Annie Spratt on Unsplash


สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความกลัวในปีนี้ของผมมากที่สุดคือ "หน้ากากอนามัย" เพราะสิ่งนี้สะท้อนถึงความจำกัดและความอ่อนแอของมนุษย์เราได้อย่างชัดเจน แต่ท่ามกลางกลัวทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ จิตใจ ความสัมพันธ์ หรือการทำพันธกิจ ผมเชื่อว่าเราได้เห็นและมีประสบการณ์​การช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าอยู่เสมอ

และโดยเฉพาะการระลึกถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็น "พระผู้ช่วยให้รอด" ของเรา และทรงเป็นอิมมานูเอล "พระเจ้าทรงอยู่ด้วย" กับเรา จะยิ่งทำให้เรามั่นใจในอีก 1 ปีที่จะมาถึง

ในสิ้นปีนี้ นคท. จัดทำรายงานประปี 2020-2021 เพื่อให้พี่น้องทุกท่านร่วมขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงทำงานท่ามกลางนักเรียนนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ขอพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านพวกเราทุกคนที่ได้ลงทุนลงแรงลงคำอธิษฐานด้วยกันผ่านพันธกิจ นคท.


อนุชา ขอบปี

เลขาธิการ


57 views0 comments
bottom of page