top of page

จากใจเลขาฯ เดือนพฤษภาคม 2022“จัดหลายวัน & เรียนเยอะมาก” คือความทรงจำของผมที่มีต่อค่าย นคท. เมื่อตอนผมเป็นนักศึกษา และต่อให้เป็นสต๊าฟแล้ว ลักษณะของค่ายนคท. ก็ยังเหมือนเดิม แต่สิ่งที่ผมเข้าใจมากขึ้นก็คือ “เป้าหมายของการจัดค่ายไม่ใช่แค่จัดให้มากวัน หรือแค่สอนพระคัมภีร์จริงจัง หรือจัด workshop เยอะๆ แต่เรากำลังสร้างชีวิตและเปลี่ยนแปลงชีวิตของน้องๆ ผ่านการรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้า รู้ว่าอะไรคือความจริง และรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อเขาจะสามารถมีส่วนเปลี่ยนแปลงสังคมและประเทศของเราต่อไป” เหมือนในพระธรรมโรม 12 ข้อ 2 ที่บอกว่า “อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” ช่วงนี้จึงเป็นโอกาสพิเศษในรอบปีของพวกเราทั้งสต๊าฟและพี่น้องจะมีส่วนในการสร้างชีวิตของน้องๆ ทั้งในการอธิษฐานเผื่อการเตรียมสอนของสต๊าฟและเตรียมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการค่าย พี่น้องสามารถถวายเพื่อการจัดค่ายนักศึกษา และสนับสนุนบุตรหลานและอนุชนในคริสตจักรให้ร่วมค่ายนักศึกษา All of us are saved ในวันที่ 13-18 มิถุนายนนี้


หนูไม่เคยสนใจข่าวการเมืองเลย แต่workshop การเมืองในค่ายนักเรียนทำให้หนูรู้สึกว่าการเมืองสำคัญ และตัวหนูก็สามารถทำอะไรให้ประเทศนี้ดีขึ้นได้” ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำพยานนี้จากค่ายนักเรียนออนไลน์ที่จัดไปเมื่อวันที่ 28-30 เมษายนที่ผ่านมาที่ทำให้ผมเชื่อมั่นว่า “พระวจนะของพระเจ้าและพระเจ้าเองก็ยังคงทำงานกับน้องๆ รุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นสาวกของพระเจ้าที่จะร่วมกันกับพวกเราในการรับใช้พระเจ้าต่อไป

ขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องทุกท่านและให้เรามีโอกาสได้นำพระพรของพระเจ้าไปถึงคนอีกมากมายต่อไปอนุชา ขอบปี

เลขาธิการ


ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page