top of page

จากใจเลขาฯ เดือนกรกฏาคม 2020

หุ้นส่วนที่รักในพระคริสต์เอเศเคียล 37: 5-6 บอกเราว่า พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แก่กระดูกเหล่านี้ว่าดูสิ เราจะนำลมหายใจเข้าไปในพวกเจ้า และเจ้าจะมีชีวิต เราจะใส่เส้นเอ็นไว้บนพวกเจ้าและจะทำให้มีเนื้อขึ้นมาบนเจ้า และเอาหนังหุ้มเจ้า และบรรจุลมหายใจในเจ้า แล้วเจ้าจะมีชีวิต แล้วพวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือยาห์เวห์ สิ่งที่ผมเห็นในพระธรรมตอนนี้ก็คือ “พระเจ้าสามารถเปลี่ยนความสิ้นหวังให้กลายเป็นความหวังได้”

ผมเห็นความจริงนี้ชัดเจนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา สถานการณ์โควิดหยุดพันธกิจที่เราวางแผนและเคยทำ เราจึงไม่มีค่ายและไม่ได้เจอนักเรียนนักศึกษาเหมือนที่ผ่าน ซึ่งผมและสต๊าฟว่า เราจะดำเนินพันธกิจต่อไปอย่างไร?

แต่พระเจ้าให้ความหวังกับเราในการใช้เทคโนโลยีในการพบปะนักศึกษาเป็นกลุ่มและส่วนตัว เราสามารถจัดค่ายเข็มทิศออนไลน์ได้ เราสามารถประชุมวางแผนประจำกับสต๊าฟที่อยู่ต่างจังหวัดได้ และโดยเฉพาะการประชุมสัมนานักศึกษาคริสเตียนเอเชียตะวันออก หรือ EARC ที่เรายกเลิกไปก็ถูกจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 17 และ 18 เดือนนี้โดยมีกลุ่มนักศึกษาจากบางประเทศร่วมกันจัดขึ้น ในขณะเดียวกัน ผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีสต๊าฟใหม่ 1 คน และมีคุนอิทธิกร (อาร์ม) ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ได้กลับมาร่วมทีมกับเรา


เช่นเดียวกับพี่น้องที่ไม่เคยหมดหวังในตัวนักเรียนนักศึกษาผ่านการสนับสนุนในช่องทางต่างๆ ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากชีวิตและการรับใช้ของเราร่วมกันในพันธกิจนี้

อนุชา ขอบปี

เลขาธิการ

ดู 40 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page