top of page

จากใจ...เลขาฯ เดือนมีนาคม 2020


"แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบาน หรือเถาองุ่นไม่มีผล ผลมะกอกก็ขาดไป ทุ่งนามิได้ผลิตอาหาร

แม้ฝูงแพะแกะขาดไปจากคอก และไม่มีฝูงวัวที่ในโรง ถึงกระนั้น ข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระยาเวห์

ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า..."

พระธรรมฮาบากุก 3:17-18

ในตอนนี้ทำให้เราเห็นว่า สิ่งที่เป็นความหวังและความมั่นคงให้กับผู้เผยพระวจนะท่ามกลางสถานการณ์ที่สิ้นหวังและสั่นคลอนชีวิตของผู้คนในยูดาห์นั่นก็คือพระเจ้าของเขา และพวกเขาเองก็นำความหวังนี้ไปสู่ผู้คนมากมายในสังคม ผมอธิษฐานเผื่อพี่น้องและนักเรียนนักศึกษาว่า..

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับโลกในช่วงนี้ จะทำให้เรายิ่งเข้าใกล้และยึดเอาข่าวประเสริฐเป็นความหวังของพวกเรา และเราเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำความหวังเหล่านี้ไปยังผู้คนอีกมากมาย


มีหลายค่ายที่มีการประชุมและเตรียมการในช่วงนี้ ขอพี่น้องมีส่วนอธิษฐานโดยเฉพาะผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า และพี่น้องสามารถมีส่วนร่วมและสนับสนุนได้ตามนี้ โดยค่ายนักเรียนจะจัดขึ้นในวันที่ 20 -​27 เมษายน //ค่ายนักศึกษาแพทย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันที่ 30 เมษายน -​ 3 พฤษภาคม //ค่ายผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 4 -​ 6 กรกฎาคม และ EARC วันที่ 13 -​19 กรกฎาคม


ขอบคุณพี่น้องสำหรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่ทำให้ผม สต๊าฟ และนักเรียนนักศึกษารู้ว่า เรามีทีมที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับพวกเราอย่างดีเสมอมา


อนุชา ขอบปี

เลขาธิการ

ดู 72 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page