top of page

จากใจเลขาฯ เดือนตุลาคม 2020

สุภาษิตจีนหนึ่งบอกว่า “เพราะคนรุ่นหนึ่งปลูกต้นไม้ไว้ คนอีกรุ่นหนึ่งจึงได้พักอาศัยอยู่ใต้ร่มเงา” สิ่งนี้ให้ความจริงในการสร้างสาวกกับเราว่าเป็นที่อาศัย “เวลา” และการ “อดทนรอคอย” ซึ่งเมื่อผมมองย้อนกลับตั้งแต่เริ่มติดตามพระเยซูคริสต์ ผมพบว่ามีคนมากมายที่ลงทุนเวลา ทรัพย์สินของพวกเขา คำอธิษฐาน คำตักเตือน และคำสอนจากพระวจนะให้กับตัวของผม ผมเองจึงมีวันนี้ได้

กรรมการค่ายนักเรียนนักศึกษาได้เริ่มวางแผนสำหรับค่ายในปีหน้า และอีกหลายๆ มหาวิทยาลัยสามารถรวมตัวเพื่อจัดกลุ่มเซล ค่าย และรีทรีตในสถาบันของตนเองได้แล้ว ในขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาก็มีการวางแผนเพื่อจัดสัมมนาออนไลน์เรื่องการทำแท้งในหัวข้อ “ทำไม่แท้ง” ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน


ในขณะเดียวกัน นคท. เองกำลังอยู่ในช่วงการแต่งตั้งกรรมการบอร์ดใหม่ 2 ท่านเพื่อทดแทนกรรมการที่กำลังจะหมดวาระลงในปีนี้ ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อการดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อรับรองและแต่งตั้งให้ทั้ง 2 ท่านได้ร่วมรับใช้ในพันธกิจต่อไป


เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ผมได้ร่วมประชุมเลขาธิการเอเชียตะวันออก และเลขาธิการแต่ละประเทศต่างก็เห็นร่วมกันว่าปีนี้เป็นอีก 1 ปีที่ยากลำบากและท้าทายทั้งการใช้ชีวิตและการทำพันธกิจ และสิ่งที่พี่น้องร่วมกันหว่านและรดน้ำนั้นยังไม่เกิดผลอย่างที่คิดไว้ แต่ผมและผู้นำพันธกิจนักเรียนนักศึกษาต่างก็เชื่อมั่นว่าพระเจ้าผู้ทำให้เกิดผลยังคงทำงานของพระเจ้าอยู่เสมอ และการอดทนรอคอยของเราจะไม่สูญเปล่า และผมหนุนใจพี่น้องให้เราเชื่อมั่นเช่นนี้ร่วมกันต่อไป


อนุชา ขอบปี

เลขาธิการ

ดู 34 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page