top of page

จากใจเลขาฯ เดือนกันยายน 2021

"... ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกแบบต่อทุกคน เพื่อช่วยบางคนให้รอดโดยทุกวิถีทาง ข้าพเจ้าทำทุกอย่าง เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐนั้น"  1 โครินธ์ 9:22-23

เปาโลเป็นตัวอย่างของนักประกาศและนักสร้างสาวกที่ปรับเปลี่ยนวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้คน ซึ่งสถานการณ์โควิดทำให้สต๊าฟและผู้นำนักศึกษาต้องการความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในปีการศึกษาใหม่คือภาพของการที่หลายๆ สถาบันชวนเพื่อนต่างสถาบันมาร่วมกลุ่มเซลออนไลน์ สิ่งนี้ทำให้ทุกคนได้รับการหนุนใจในการเติบโต รวมถึงเพื่อนๆ ที่ไม่เป็นคริสเตียนก็สามารถมาร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้เป็นประจำ


และผมขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เริ่มกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่อายุไม่เกิน 35 ปี หลายคนเป็นน้องที่ผมรู้จักตั้งแต่มัธยม และดีใจที่ยังเห็นชีวิตของพวกเขายังคงอยากเติบโตและหนุนใจกันและกันให้เป็นพยานในที่ทำงาน


เมื่อผมได้คุยกับมิชชันนารีที่บุกเบิกพันธกิจ นคท. ในยุคแรกอย่างแอนดรู เวย์ หรือพี่อดุลย์ ผ่าน zoom เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ผมสัมผัสได้ถึงความห่วงใยและความมั่นใจต่อตัวนักศึกษาคริสเตียน พี่อดุลย์ยังคงกระตือรือร้นที่อยากจะรู้จักสต๊าฟ และนักศึกษา รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์การสร้างสาวกกับนักศึกษาในยุคนั้นอย่างตื่นเต้น... ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความอุปถัมภ์ในอดีตผ่านผู้คนมากมาย และขอบคุณพระเจ้าที่ความอุปถัมภ์นี้ยังคงเกิดขึ้นในทุกวันนี้ผ่านพี่น้องทุกคน


อนุชา ขอบปี

เลขาธิการ

ดู 71 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page