top of page

จากใจเลขาฯ เดือนสิงหาคม 2020

เดือนมีนาคม-กรกฎาคมของแต่ละปีเป็นช่วงสำคัญในการเตรียมผู้นำนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่เพื่อปีการศึกษาถัดไป ซึ่งโดยปกติเราจะมีค่าย รีทรีต และการอบรมมากมายเกิดขึ้น แต่ในปีนี้เรามีค่ายน้อยลง หรือมีค่ายระยะสั้นแต่ทั้งหมดก็อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้การเตรียมผู้นำรุ่นใหม่ทำได้น้อยลง

"และบัดนี้พวกเจ้าเห็นเป็นอย่างไร? มองดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรเลยใช่ไหม?... พระยาห์เวห์ตรัสว่า แต่บัดนี้....จงเข้มแข็งเถิด... จงทำงานเถิด เพราะเราอยู่กับเจ้าทั้งหลาย"

พระคำจากฮักกัยตอนนี้ให้ความจริงว่า แม้พระวิหารหลังใหม่ภายใต้การนำของเศรุบบาเบลจะไม่ยิ่งใหญ่และงดงามเท่ากับพระวิหารที่กษัตริย์โซโลมอนสร้างขึ้น แต่พระเจ้ายังคงสัญญาว่าพระองค์จะสถิตย์อยู่ด้วยและจะยังอวยพรประชาชากรของพระองค์ต่อไป สิ่งนี้หนุนใจผมให้เชื่อมั่นว่า แม้เราจะถูกจำกัดด้วยสถานการณ์โควิด19 แต่สิ่งนี้ไม่สามารถขัดขวางการงานของพระเจ้าได้ และพระเจ้ายังเชื่อมั่นและเรียกใช้คนที่ดูเหมือนเล็กน้อยอย่างนักเรียนนักศึกษากลุ่มเล็กๆในแต่ละสถาบันต่อไป


ขอพี่น้องยังคงเชื่อมั่นในพระเจ้าผู้ที่ยังคงสร้างชีวิตของนักเรียนนักศึกษาและท้าทายพวกเขาให้ออกไปสร้างคนอีกมากมายให้เป็นสาวกด้วยการร่วมอธิษฐานเผื่อนักเรียนนักศึกษาสำหรับการทำพันธกิจในสถาบันสำหรับปีการศึกษาที่มาถึงและขอพี่น้องระลึกถึงทีมสต๊าฟที่กำลังช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาท่ามกลางความท้าทายนี้ด้วย


อนุชา ขอบปี

ดู 90 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page