top of page

จากใจเลขาฯ เดือนมิถุนายน

“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านรู้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั้น ได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่ขยายออกไป ฉะนั้น จึงเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้คุมประจำกองบัญชาการทั้งหมดและคนอื่นๆ ทุกคนว่า การที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังนั้น ก็เพื่อพระคริสต์” ฟิลิปปี 1:13


คำพูดของ อ.เปาโลในตอนนี้กำลังหนุนใจพวกเราว่า “ความจำกัดหรืออุปสรรคไม่สามารถขัดขวางการเป็นพรของเรา” นั่นแปลว่าแม้ในสถาการณ์เช่นนี้ เราต่างก็ยังคงสามารถนำความรักจากข่าวประเสริฐไปถึงคนอีกมากมายในวิธีต่างๆ ขอพระเจ้าให้เรามองเห็นผู้คนและสถานการณ์ที่จะเราแต่ละคนจะเป็นพระพรต่อไปได้


ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสต๊าฟร่วมกันได้วางแผนงานประจำปีขึ้น และแม้วิธีทำพันธกิจในแบบเดิมจะถูกจำกัด แต่เรายังคงจะพยายามปรับและหารูปแบบที่เหมาะในการสร้างนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะการสร้างสาวกผ่านสื่อออนไลน์และการสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาหลายๆ สถาบัน รวมถึงเครือข่ายระหว่างนักศึกษาไทยกับประเทศอื่นที่ทำได้ง่ายมากขึ้น

ขอพี่น้องระลึกถึงค่ายนักศึกษาออนไลน์ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. – 2 ก.ค. นี้ โดยมีชื่อค่ายว่า “คริสเตียนชนะ” ปีนี้ เราท้าทายให้นักศึกษาเรียนรู้จักการทรงเรียกและการใช้ชีวิตนักศึกษาคริสเตียนผ่านพระธรรมเนะหมีย์ และ workshop ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและมหาวิทยาลัย เพื่อเขาจะยังคงเติบโตและเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าต่อไป


อนุชา ขอบปี

เลขาธิการ


ดู 43 ครั้ง0 ความคิดเห็น

תגובות


bottom of page