top of page

เริ่มต้นด้วยการวางใจ ดีกว่าตั้งคำถามว่า ทำไม... (พันธกิจผู้สำเร็จการศึกษา)

ปีนี้สำหรับผมเป็นปีที่ปิดเทอมยาวนานที่สุด และเชื่อว่าแต่ละท่านที่มีบุตรหลาน ก็ได้ดูแลบุตรหลานอย่างยาวนานเช่นเดียวกัน และตอนนี้หลายท่านก็กังวลใจในความปลอดภัยของบุตรหลานของเราในการเปิดเรียนที่ใกล้เข้ามาแล้ว เพราะ Covid-19 ก็ยังไม่มีวัคซีนรักษา ส่วนตัวผมเองในฐานะครู ก็ต้องปรับตัวหลายอย่างมากเช่นเดียวกันโดยเฉพาะการเตรียมการสอนที่เราต้องคำนึงถึงนักเรียนมากที่สุดในการเรียนรู้ของพวกเขา ผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่นี้เกิดขึ้นจากเหตุผลอะไร แต่ที่ผมรู้ คือ ทุกสิ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า และชีวิตผมอยู่ในแผนการของพระเจ้า ผมเลือกที่จะวางใจในพระเจ้า แทนที่จะคิดตั้งคำถามว่าทำไม...ทำไมต้องเกิดแบบนั้นแบบนี้ ผมจะท่องข้อพระคำ อยู่ 2 ข้อ คือ


“พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า”

เยเรมีย์ 29:11


เวลาที่ผมเจอปัญหาหรือสิ่งที่เราคิดหมายไว้แล้วไม่ได้ ก็จะบอกกับตัวเองว่าพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตให้ผม สิ่งที่เราคิดไว้นั้นแล้วยังไม่ได้แสดงว่ายังไม่เหมาะและไม่ดีที่สุดในชีวิตผม ผมรอเวลาของพระเจ้า และอีกข้อที่ท่องทุกวัน

“ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”

ฟิลิปปี 4:13

ขอพระคำข้อนี้จะหนุนใจทุกท่านในการเผชิญกับวิกฤตปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 และ Aftershock ที่กำลังตามมา ขอให้เราเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้ามากกว่าพึ่งพาความรอบรู้ของเราเอง แต่ต้องทำให้สุดความสามารถที่พระเจ้าประทานให้เราทำได้และไว้วางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจ ขอพระเจ้าอวยพรครับ


ธนเดช กิจศุภไพศาล

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย


ดู 98 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page