top of page

การเงิน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2023

เป้าหมายของพี่สต๊าฟทุกครั้งที่ไปเซลล์หรือเมื่อใช้เวลากับน้องๆ คือทำอย่างไรให้น้องได้เติบโตและตื่นตัว กล่าวคือเติบโตในชีวิตฝ่ายวิญญาณ โดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง และตื่นตัวในการประกาศเป็นพยาน

สต๊าฟเป็นตัวแทนของรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยที่รักพระเจ้าและอยากให้ข่าวประเสริฐเข้าถึงเพื่อนๆ ทุกคนในสถาบัน ซึ่งเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่มที่ทำให้พันธกิจนี้เกิดขึ้น สต๊าฟทำงานได้โดยอาศัยเงินทุนสนับสนุนจากพี่น้องหุ้นส่วนที่ผ่านการสร้างชีวิตมาจากกลุ่มเซลล์ต่างๆ ทั่วประเทศเช่นพี่น้องทุกท่าน และยังห่วงใยในความรอดของเยาวชนที่เป็นนักศึกษาในประเทศไทย


สิ่งที่มีค่ายิ่งในการสนับสนุนของพี่น้องคือ การร่วมยืนหยัดในนิมิตของเราที่ว่า “นักศึกษาเป็นพยานด้วยชีวิตและคำพูดในสถาบันของตนเอง”


เงินถวายของพี่น้องจะถูกจัดสรรให้ครอบคลุมรายจ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน ทั้งค่าเช่าออฟฟิศ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ในการเดินทาง ในการจัดกิจกรรมในกลุ่มเซลล์มหาวิทยาลัย รวมไปถึงค่าจัดค่าย จัดอบรมสัมมนาต่างๆ โดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมา เรามีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย -42,706.61 บาท และยอดเงินติดลบสะสม -914,430.86 บาท เรายังคงมีทุนสะสมที่ทำให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อีกประมาณ 3-4 เดือน


และในปีนี้มีงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับการจัดค่าย 3 ค่ายในช่วงปิดเทอมนี้ ทั้งค่ายนักเรียน ค่ายนักศึกษา และค่ายเข็มทิศ (สำหรับนักศึกษาจบใหม่) เป็นจำนวน 207,150.00 บาท พี่น้องสามารถร่วมถวายได้ตามภาระใจและกำลังเพื่อพันธกิจกับเราได้

ประมาณการค่าใช้จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 = 350,000 บาท


เงินถวายแบบ NBD

ที่สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย


ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางรัก เลขที่ 242-041120-5


ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางรัก เลขที่ 014-273503-2


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่ 054-258059-0


หรือสแกนผ่าน QR Code ได้ค่ะ😊

ชุตินันท์ อาชวากร

หัวหน้าแผนกธุรการ


ดู 184 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page