top of page

การเงิน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2021

อัปเดตเมื่อ 22 ก.พ. 2564สถานการณ์การเงินของนคท.

ในสถานการณ์โควิดที่กระทบประเทศไทยตอนนี้ ทำให้เราเห็นพระคุณพระเจ้ามากมาย ผ่านความรัก ความสัตย์ซื่อของพี่น้องหุ้นส่วนพันธกิจ ในขณะที่โลกบอกให้เราต้องกอบโกย เก็บกักตุน หรือใช่จ่ายเพื่อความสุขของตนเอง แต่พี่น้องหุ้นส่วนยังคงสัตย์ซื่อและเห็นความสำคัญในพันธกิจนักเรียน นักศึกษา ถวายทรัพย์เข้ามาจนทำให้เรามียอดรายรับสูงกว่ารายจ่ายถึง 179,867.73 บาท เราขอบคุณพระเจ้า และอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในธุรกิจการงาน เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยการขอบพระคุณและบริบูรณ์ด้วยการอวยพรจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราค่ะ


หากพี่น้องท่านใดมีภาระใจในการสนับสนุนพันธกิจในการสร้างชีวิตนักเรียนและนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นประจำหรือครั้งคราวสามารถแจ้งมาได้ที่โทร 02-630-5963-64 หรือ Line@: @tcsline หรือหากมีข้อสงสัยประการใดอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทาง Line@ ได้เลยนะคะ ขอพระเจ้าอวยพรค่ะดู 45 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page