top of page

เมื่อเราเผชิญปัญหา เราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น (พันธกิจผู้สำเร็จการศึกษา)

อีกเรื่องที่อยากจะแบ่งปันคือปัญหาสุขภาพของตนเอง ปกติก็เป็นคนที่แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่ใช่คนที่โลดโผนโจนทะยาน แต่ก็เกิดอุบัติเหตุใหญ่ถึงสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี 2012 ขี่จักรยานแล้วเบรกกะทันหัน กระดูกสันหลังบริเวณอกหัก 3 ชิ้น ทำให้ประสาทไขสันหลังบาดเจ็บ ขยับตัวไม่ได้ ไม่มีความรู้สึกตั้งแต่ช่วงอกลงไป รวมทั้งแขนซ้ายหักหลายท่อนด้วย ต้องผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลคณะแพทย์เชียงใหม่ในคืนนั้นเลย แต่ตลอดเวลาตั้งแต่อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าหลังเกิดอุบัติเหตุ ตนเองรู้สึกสงบอย่างน่าประหลาด สมองหยุดคิด ตระหนักว่าพระเจ้าอยู่ด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แม้แพทย์ที่ทำการผ่าตัดไม่แน่ใจว่าเราจะเดินได้อีกครั้งหรือไม่ แต่พระเจ้าได้ตรัสในความฝันในวันที่ 5 หลังเกิดอุบัติเหตุว่า


Photo by Mathew Schwartz on Unsplash

แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยซึ่งมาจากอิสยาห์ 40:31

ทำให้มั่นใจว่าจะเดินได้อีกครั้ง และโดยพระคุณของพระเจ้า ตนเองเดินได้ใหม่อย่างคล่องแคล่วภายในเวลา 3 เดือน ซึ่งนับเป็นอัศจรรย์ทางการแพทย์ทีเดียว ความจริงในช่วงนั้น เป็นช่วงที่กำลังอ่านพระธรรมโยบอยู่พอดี ยอมรับว่าทุกครั้งที่อ่านพระธรรมเล่มนี้ก็จะไม่ค่อยเข้าใจนัก แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเข้าใจพระธรรมโยบผ่านทางคำหนุนใจของหมอเฮนรี่


หมอเฮนรี่(Dr.Henry Bidental) กล่าวว่า “เราอธิบายพระเจ้าไม่ได้”
อาจารย์สตีฟ (Dr.Steve Taylor) กล่าวว่า “เราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นจากเหตุการณ์นี้” ซึ่งก็เป็นจริงตามนั้น

ทุกครั้งที่เผชิญปัญหา พระคำของพระเจ้าที่สะสมไว้ในความทรงจำ

ทำให้เกิดความวางใจและไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง (สุภาษิต 3:5-6)

ขอบคุณพระเจ้าได้แม้จะไม่เข้าใจ (1 เธสะโลนิกา 5:18)

มั่นใจว่าพระเจ้าจะทำให้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลดีแก่เรา คือทำให้เราเหมือนพระเยซูมากขึ้น (โรม 8:28-29)

และเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังให้ ( ฟิลิปปี 4:13 )


ขอหนุนใจผู้อ่านทุกท่านว่า พระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเรา ผ่านทางพระคำของพระองค์ ผ่านทางการอธิษฐาน ผ่านทางการสรรเสริญ การนมัสการ ผ่านทางการเชื่อฟังและไว้วางใจ ผ่านทางการสำนึกผิดและสารภาพบาป ผ่านทางการสามัคคีธรรม ผ่านทางการเป็นพยาน พระองค์สถิตกับเราตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะรู้สึกหรือไม่รู้สึก และในยามทุกข์ยากหรือคับขัน พระเจ้าทรงมีพระพรพิเศษที่เตรียมไว้ให้เราเสมอ เราจะจำเริญขึ้นในความรู้ ในความรักของพระองค์มากขึ้นทุกๆ วัน มีชีวิตที่รับพรและเป็นพรไปยังผู้ที่อยู่รอบข้างเรา เพื่อเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอไป ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ
พญ นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล

ดู 456 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page