top of page

เมื่อเราเผชิญปัญหา เราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น (พันธกิจผู้สำเร็จการศึกษา)

อีกเรื่องที่อยากจะแบ่งปันคือปัญหาสุขภาพของตนเอง ปกติก็เป็นคนที่แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่ใช่คนที่โลดโผนโจนทะยาน แต่ก็เกิดอุบัติเหตุใหญ่ถึงสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี 2012 ขี่จักรยานแล้วเบรกกะทันหัน กระดูกสันหลังบริเวณอกหัก 3 ชิ้น ทำให้ประสาทไขสันหลังบาดเจ็บ ขยับตัวไม่ได้ ไม่มีความรู้สึกตั้งแต่ช่วงอกลงไป รวมทั้งแขนซ้ายหักหลายท่อนด้วย ต้องผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลคณะแพทย์เชียงใหม่ในคืนนั้นเลย แต่ตลอดเวลาตั้งแต่อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าหลังเกิดอุบัติเหตุ ตนเองรู้สึกสงบอย่างน่าประหลาด สมองหยุดคิด ตระหนักว่าพระเจ้าอยู่ด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แม้แพทย์ที่ทำการผ่าตัดไม่แน่ใจว่าเราจะเดินได้อีกครั้งหรือไม่ แต่พระเจ้าได้ตรัสในความฝันในวันที่ 5 หลังเกิดอุบัติเหตุว่า


แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยซึ่งมาจากอิสยาห์ 40:31

ทำให้มั่นใจว่าจะเดินได้อีกครั้ง และโดยพระคุณของพระเจ้า ตนเองเดินได้ใหม่อย่างคล่องแคล่วภายในเวลา 3 เดือน ซึ่งนับเป็นอัศจรรย์ทางการแพทย์ทีเดียว ความจริงในช่วงนั้น เป็นช่วงที่กำลังอ่านพระธรรมโยบอยู่พอดี ยอมรับว่าทุกครั้งที่อ่านพระธรรมเล่มนี้ก็จะไม่ค่อยเข้าใจนัก แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเข้าใจพระธรรมโยบผ่านทางคำหนุนใจของหมอเฮนรี่


หมอเฮนรี่(Dr.Henry Bidental) กล่าวว่า “เราอธิบายพระเจ้าไม่ได้”
อาจารย์สตีฟ (Dr.Steve Taylor) กล่าวว่า “เราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นจากเหตุการณ์นี้” ซึ่งก็เป็นจริงตามนั้น

ทุกครั้งที่เผชิญปัญหา พระคำของพระเจ้าที่สะสมไว้ในความทรงจำ

ทำให้เกิดความวางใจและไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง (สุภาษิต 3:5-6)

ขอบคุณพระเจ้าได้แม้จะไม่เข้าใจ (1 เธสะโลนิกา 5:18)

มั่นใจว่าพระเจ้าจะทำให้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลดีแก่เรา คือทำให้เราเหมือนพระเยซูมากขึ้น (โรม 8:28-29)

และเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังให้ ( ฟิลิปปี 4:13 )


ขอหนุนใจผู้อ่านทุกท่านว่า พระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเรา ผ่านทางพระคำของพระองค์ ผ่านทางการอธิษฐาน ผ่านทางการสรรเสริญ การนมัสการ ผ่านทางการเชื่อฟังและไว้วางใจ ผ่านทางการสำนึกผิดและสารภาพบาป ผ่านทางการสามัคคีธรรม ผ่านทางการเป็นพยาน พระองค์สถิตกับเราตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะรู้สึกหรือไม่รู้สึก และในยามทุกข์ยากหรือคับขัน พระเจ้าทรงมีพระพรพิเศษที่เตรียมไว้ให้เราเสมอ เราจะจำเริญขึ้นในความรู้ ในความรักของพระองค์มากขึ้นทุกๆ วัน มีชีวิตที่รับพรและเป็นพรไปยังผู้ที่อยู่รอบข้างเรา เพื่อเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอไป ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ
พญ นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล

ดู 577 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page