top of page

ยอมที่จะอดทน เพื่อสำแดงชีวิตพระเยซูในตัวเรา (พันธกิจนักศึกษา)

สิ่งที่รู้สึกจำกัดกับเพื่อนที่ไม่เป็นคริสเตียน คือ ช่วงเวลาที่ไปใช้เวลากับกลุ่มเพื่อนที่ไม่เป็นคริสเตียน การใช้คำพูดที่แตกต่าง คำอุทาน ที่ไม่สุภาพบ้าง ท่าทีที่ไม่เหมาะสม บางครั้งทำให้รู้สึกไม่อยากอยู่ในวงนั้น เพราะรู้สึกไม่ enjoy ด้วยกับบรรยากาศที่คำพูดไม่สุภาพกลายเป็นคำธรรมดา แต่เมื่อเราอยู่ในจุด ๆ นั้นเราก็ต้องยอมรับในความอ่อนแอของเขา อดทนในความไม่น่ารักของเขาด้วยความรักและตอบสนองด้วยท่าทีที่อ่อนโยน โดยใช้คำพูดที่สุภาพตอบสนอง เพราะถ้าหากเราตอบสนองเขาเหมือนที่เขาปฏิบัติกัน ตัวเราเองก็ไม่ต่างจากเขา ในเวลาที่เราใช้เวลากับพวกเขา บางครั้งเราเองก็ไม่สามารถที่จะพูดเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ได้อย่างตรงไปตรงมา


Photo by Alex Woods on Unsplash


ฉะนั้นการกระทำที่เราตอบสนองเขาด้วยความรักจะเป็นสิ่งที่ประกาศกับเขาเป็นการสำแดงพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ในตัวเราด้วย


มัทธิว 5:46-47 “ 46 เพราะว่าถ้าพวกท่านรักคนที่รักท่าน พวกท่านจะได้บำเหน็จอะไร? พวกคนเก็บภาษีก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือ? 47ถ้าพวกท่านทักทายแต่พี่น้องของตนเท่านั้น ท่านได้ทำอะไรพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆ? พวกต่างชาติก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือ? ”นางสาว พรพรรณ เมอแลกู่ (อลิส)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษย์ศาตร์


แท็ก:

ดู 97 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page