top of page

แม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อกลับเป็นไปได้(พันธกิจภูมิภาค)

เปิดศักราชใหม่ด้วยแนวทางป้องกันโควิดระลอกสอง นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องเรียนออนไลน์ เชื่อว่าทุกปัญหาช่วยสะท้อนให้เราตระหนักในการพัฒนาสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็น มองในอีกมุมก็ไม่ใช่สิ่งใหม่ที่ยากเกินไปเพราะเราเจอระลอกแรกช่วงต้นปี 2020 มาแล้ว


Photo by Jessica Yap on Unsplash


แต่ท้าทายมากยิ่งขึ้นในการประกาศและการสร้างสาวกในช่วงเว้นระยะห่าง ในฐานะนักศึกษาที่สร้างให้เขาเป็นชุมชนผู้เชื่อในระยะยาว แต่สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบคือ เมื่อนักศึกษาหลายคนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นปัญหา ทำให้หลายชีวิตต่างค้นหาทางออกสำหรับคำตอบของชีวิต และชุมชนคริสเตียนในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษา ทางม.ขอนแก่นค้นพบปรากฎการณ์ใหม่คือมีนักศึกษาที่ไม่เป็นคริสเตียนมาเข้าร่วมกลุ่มเซลกับทางชมรมมากยิ่งขึ้น มากกว่าแบบออฟไลน์ แม้จะปฏิสัมพันธ์กันได้ไม่เต็มที่ แต่เรายังมีการแบ่งปันพระคำ ได้นมัสการ ได้แบ่งกลุ่มโต้ตอบ ฟังความคิดและรับรู้ปัญหาและได้เล่าสารทุกข์สุกดิบให้กันและกันฟัง โลกออนไลน์ทำให้หลายคนได้ฟังเรื่องของพระเยซูคริสต์เป็นครั้งแรก จากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
เคล็ดลับที่เราค้นพบในการใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่เราจะยังเติบโตร่วมกันได้คือ

การบากบั่นมุ่งสู่หลักชัย ทำอะไรที่เราสามารถทำได้ด้วยใจชื่นชมยินดี มองหาวิธีการที่หลากหลายและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ที่เอื้อให้เรายังปฏิสัมพันธ์กันได้บ้างแม้ไม่แน่นแฟ้น แต่กลุ่มเซลของเราแน่นหนาและดูเหมือนว่ามีหลายคนสนใจในการค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตผ่านกลุ่มคริสเตียน

ประภาวดี วิศิษฐ์ชาติ

สต๊าฟนักศึกษาภูมิภาค

ดู 60 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page