top of page

พระเจ้าใส่การรับใช้กับอนุชนไว้ในหัวใจ: แนะนำสต๊าฟใหม่

อัปเดตเมื่อ 18 ก.ค. 2563

แป๋วเชื่อว่าพระเจ้าใส่อะไรบางอย่างไว้ในชีวิตของแป๋วเอง และพระองค์ทำให้มันเติบโตและชัดเจนมากขึ้น นั่นก็คือภาระใจและความหวังใจที่จะเห็นชนรุนต่อไปถวายตัวรับใช้พระองค์และติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อจนแป๋วได้รู้จักสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.) และได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมของทีมงาน ได้รู้ถึงนิมิต เป้าหมาย และการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการเห็นถึงความตั้งใจในรับใช้พระเจ้า และการฝึกฝนตนเองในด้านทักษะความสามารถและการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้องๆ ซึ่งทำให้แป๋วตัดสินใจเข้าร่วมรับใช้พระเจ้าที่ นคท. แป๋วมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวของแป๋วเองจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความเชื่อและการอุทิศตัวแด่พระเจ้าให้กับชนรุ่นต่อไป


ตอนนี้แป๋วได้รับมอบหมายให้เป็น “ที่ปรึกษาฝึกหัด” คือรับการอบรมเพื่อเตรียมลักษณะชีวิตควบคู่กับทักษะในการรับใช้กับนักศึกษาและออกภาคสนามกับที่ปรึกษารุ่นพี่


ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อแป๋ว

1) ในการเตรียมชีวิตฝ่ายวิญญาณ และแก้ไขจุดบกพร่อง เพื่อให้ชีวิตแป๋วเป็นแบบอย่างที่ดีที่สะท้อนพระคริสต์ให้ได้มากที่สุด

2) การทำงานร่วมกับสต๊าฟคนอื่นๆ อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และ

3) เผื่อน้องๆ นักเรียนนักศึกษาคริสเตียนที่จะเข้มแข็งในความเชื่อ และลุกขึ้นสำแดงความรักของพระเจ้าและส่งผลกระทบสถาบันการศึกษา คริสตจักร ที่ทำงาน และสังคมของเขาได้อย่างเต็มที่


อธิษฐาน มั่งมี (แป๋ว)​

สต๊าฟแผนกนักศึกษา

คริสตจักร Church of Joy

ดู 498 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page