top of page

จากใจเลขาฯ เดือนเมษายน 2022

สวัสดีปีใหม่ไทยครับ !!!

ขอให้เทศกาลสงกรานต์ในปีนี้จะเป็นช่วงเวลาทีพี่น้องได้พักอย่างเต็มที่เพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความหวังและกำลังใจที่ดี รวมถึงขอให้เป็นเวลาที่พี่น้องจะได้ใช้เวลากับครอบครัวและคนรอบข้างเพื่อแบ่งปันและหนุนใจซึ่งกันและกัน และขอพระเจ้าทรงดูแลและเสริมกำลังพี่น้องที่ยังคงต้องทำงานในช่วงวันหยุดยาวนี้


เสริมสร้างและสนับสนุนกันและกัน

แม้เดือนนี้จะเป็นช่วงหยุดยาว แต่พันธกิจของ นคท. ก็ยังคงดำเนินต่อไป โดยเรามีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. ค่ายอบรมนักเรียนประจำออนไลน์ 28-30 เมษายน ในหัวข้อ “Sharomans: แชร์ โรม มา” โดยศึกษาพระธรรมโรมที่จะช่วยให้น้องนักเรียนเข้าใจความหมายและดำเนินชีวิตตามข่าวประเสริฐได้ลึกซึ้งมากขึ้น และยังมีหัวข้อ workshop ทั้งหมด 4 หัวข้อด้วยกัน หมดเขตรับสมัคร 18 เมษายนนี้ ซึ่งในช่วงนี้สต๊าฟก็กำลังซ้อมสอนและกรรมการค่ายก็เตรียมกิจกรรมต่างๆ ไปเรื่อยๆ

2. ค่ายอบรมนักศึกษาประจำปี 13-18 มิถุนายน ในหัวข้อ “All of us are saved” โดยศึกษาพระธรรม 1 โครินธ์ซึ่งจะเสริมสร้างให้น้องๆ นักศึกษายืนหยัดและเป็นพยานต่อความท้าทายในประเด็นที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาและในสังคม โดยสต๊าฟและกรรมการค่ายตัดสินใจที่จะจัดในรูปแบบออนไซต์ ซึ่งตอนนี้สต๊าฟและกรรมการค่ายกำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมเนื้อหาและการประชาสัมพันธ์

3. งาน “University Playlist” วันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 13.00-15.30 น. ที่ออฟฟิศ นคท. เพื่อช่วยให้นักเรียน ม. 6 และปี 1 ในกรุงเทพฯ เตรียมตัวเข้าสู่โลกของมหาวิทยาลัยได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้น โดยน้องๆ ม.6 และปี 1 จะได้เรียนรู้ผ่านสต๊าฟและรุ่นพี่ในแต่ละมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ

4. หนังสือ “Work is a blessing: งานเป็นพระพร” ที่ นคท. จัดพิมพ์ขึ้นอีกครั้ง ซึ่งพี่น้องสามารถใช้อ่านเพื่อทบทวนเป้าหมายของการทำงานอีกครั้ง รวมถึงสามารถเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ไทยได้


การรับใช้ คือ การสร้างโอกาสให้คนได้พบกับพระเจ้า

สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ในการเป็นสต๊าฟก็คือ การที่เราอยากเห็นนักเรียนนักศึกษาได้พบกับพระเจ้า – พบความจริง พบความหวัง พบการทรงเรียก และใช้ชีวิตเพื่อพระนามและแผ่นดินของพระเจ้าในสถาบันของเขา ดังนั้น การที่สต๊าฟเตรียมสอน เตรียมเทศนา ศึกษาพระคัมภีร์ อบรม ฯลฯ จึงไม่ใช่เพื่อความสนุกหรือแค่เพิ่มความรู้ให้กับพวกเขาเท่านั้น แต่ทำอย่างไรที่เราจะให้เขาให้พบกับพระเจ้ามากขึ้นทั้งในกลุ่มเซลและค่ายที่กำลังจะเกิดขึ้นท่ามกลางความท้าทายต่อความเชื่อของน้องๆ ในปัจจุบันนี้ ผมเองก็ขออธิษฐานเผื่อพี่น้องด้วยคำอธิษฐาน A Four – Fold Benedictine Blessing ในหนังสือ Work is a blessing ว่า “ ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนให้จดจำได้ว่า เราทุกคนได้รับการทรงเรียกให้สานต่องานแห่งการไถ่ของพระเจ้า ด้วยความรัก และการเยียวยาในทุกหนแห่ง โดยพระนามของพระเจ้า และโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อสร้างและระบายลมปราณใหม่แห่งชีวิตและพระคุณอย่างต่อเนื่อง เข้าไปในทุกคน และทุกสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วย อาเมน”


อนุชา ขอบปี

เลขาธิการ


ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page