top of page

การเงิน ณ สิ้นเดือน กันยายน - ตุลาคม 2023ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาฝ่ายสื่อสารองค์กรได้มีโอกาสไปเปิดบูธแนะนำพันธกิจในงาน Rise up all gen และงาน Alpha ซึ่งนับว่าเป็นขยายการสื่อสารองค์กรไปในเขตแดนที่นับได้ว่าไม่เคยออกไป นอกจากเราจะได้แนะนำพันธกิจให้หลายๆ คนได้รู้จัก นคท. แล้ว เราก็ได้รับพระพรจากการได้เจอพี่ๆ น้องๆ ที่เคยร่วมงานกับเรา ไม่ว่าจะเป็นสต๊าฟเก่า หรือศิษย์เก่าที่เคยผ่านค่าย ผ่านกลุ่มเซลล์ของ นคท. มาก่อน เราได้เห็นหลายคนมีส่วนในการรับใช้ในบทบาทหน้าที่ต่างๆ และเป็นกำลังสำคัญในคริสตจักรไทย พี่น้องเพื่อนฝูงเมื่อเห็นบูธของเราก็มาช่วยยืนเป็นเพื่อน ชวนคนเข้าบูธ เป็นภาพที่ประทับใจพวกเรามากๆ ค่ะ


นคท. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัด EARC 2024 ในหัวข้อ Voice Matter ซึ่งเราได้เริ่มต้นหาทุนอย่างเป็นทางการมาสักระยะหนึ่งแล้ว ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นการเริ่มต้นสนับสนุนจากพี่น้อง คริสตจักรและองค์กรหลายแห่ง แต่เรายังคงขาดงบประมาณอยู่อีกมาก ขอพี่น้องได้อธิษฐานเผื่อทีมหาทุนด้วยนะคะ


ประมาณการค่าใช้จ่ายในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2023 ประมาณเดือนละ 450,000 บาท


เงินถวายแบบ NBD กันยายน - ตุลาคม 2023

เชิญชวนพี่น้องร่วมในนิมิต นคท. ร่วมอธิษฐาน ร่วมรับใช้ หรือร่วมถวายสนับสนุนพันธกิจเพื่อสร้างชีวิตนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งพี่น้องสามารถอุทิศตนถวายได้ทั้งแบบประจำหรือครั้งคราว โดยสามารถแจ้งความประสงค์ หรือส่งหลักฐานการโอนมาที่ช่องทาง Line: @tcsline และสามารติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-630-5963-64 ขอพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองพี่น้องทุกท่านค่ะ


ร่วมสนับสนุนพันธกิจได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางรัก เลขที่ 242-041120-5

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางรัก เลขที่ 014-273503-2

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่ 054-258059-0


หรือสแกนผ่าน QR Code ได้ค่ะ😊


-----------------------------------


การเงินสำหรับ EARC2024 Voice Matter

งบประมาณในการจัดงานและสนับสนุน นศ.ไทย 1,067,420.00

ยอดถวายจนถึงเดือน ต.ค. 2023 44,126.00

ยังคงขาดงบประมาณอยู่ -1,023,294.00


ร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพจัดค่าย EARC 2024 ด้วยการเป็น "ผู้สนับสนุนหลัก"

ติดต่อ นคท. Line: @tcsline

ชุตินันท์ อาชวากร

หัวหน้าแผนกธุรการดู 34 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page