top of page

การเงิน ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2023

อัปเดตเมื่อ 26 ก.ย. 2566


หลังจากค่ายอบรมนักเรียนและนักศึกษาก็เข้าสู่ช่วงการเปิดกลุ่มเซลล์ตามมหาวิทยาลัย เทอมนี้มีทั้งหมด 22 กลุ่มค่ะ ขอบคุณพระเจ้าที่กลุ่มเซลล์คึกคักมากๆ เราได้เห็นนักศึกษากระตือรือร้นในการริเริ่มตั้งกลุ่ม ตามเพื่อนๆ และรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อมาเป็นแสงสว่างร่วมกันในสถาบันของเขา

สำหรับการเงินในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายนนี้ นคท.มีค่าใช้จ่ายในการทำพันธกิจสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการส่งสต๊าฟไปอบรมในหัวข้อต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนางานรับใช้ ทั้งการส่งสต๊าฟไปงานมิชชั่นเพื่ออบรมอนุชนในประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 24-28 ก.ค. และการส่งนักศึกษา และเลขาธิการเข้าร่วมประชุม “World Assembly” ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 2-10 ส.ค. ที่ผ่านมา ทำให้ค่าใช้จ่ายในการทำพันธกิจพุ่งสูงขึ้นกว่าที่ประมาณการณ์ไว้

อย่างไรก็ตามเราขอบคุณพระเจ้าเสมอที่พระองค์ทรงเรียกเราให้รับใช้ในพันธกิจนี้ และขอบคุณพระองค์สำหรับการเลี้ยงดูที่มาถึงเรา เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ให้มีเพียงพอผ่านพี่น้องหุ้นส่วนพันธกิจทุกท่านค่ะ

เงินถวายแบบ NBD กรกฎาคม - สิงหาคม 2023

เชิญชวนพี่น้องร่วมในนิมิต นคท. “ประกาศความรอด สร้างสาวก เสริมคริสตจักร” โดยการร่วมอธิษฐาน ร่วมรับใช้ หรือร่วมถวายสนับสนุนพันธกิจเพื่อสร้างชีวิตนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งพี่น้องสามารถอุทิศตนถวายได้ทั้งแบบประจำหรือครั้งคราว โดยสามารถแจ้งความประสงค์ หรือส่งหลักฐานการโอนมาที่ช่องทาง Line: @tcsline และสามารติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-630-5963-64 ขอพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองพี่น้องทุกท่านค่ะ


ร่วมสนับสนุนพันธกิจได้ที่


ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางรัก เลขที่ 242-041120-5


ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางรัก เลขที่ 014-273503-2


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่ 054-258059-0หรือสแกนผ่าน QR Code ได้ค่ะ😊

ชุตินันท์ อาชวากร

หัวหน้าแผนกธุรการ

ดู 389 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Σχόλια


bottom of page