top of page

แนะนำเลขาธิการใหม่

ชีวิต...โดยพระคุณ


ผมไม่ได้เติบโตในครอบครัวคริสเตียน แต่ “พระคุณ” ของพระเจ้านำผมให้เรียนในโรงเรียนคริสเตียนและร่วมกิจกรรมกับคริสตจักร จนในปีสุดท้ายของการเรียนมัธยมปลาย พระองค์ได้นำผมให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของผม


ชีวิตนักศึกษาคริสเตียนของผมเติบโตได้เพราะกลุ่มเซลของ ม.นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ที่นี่ทำให้ผมได้ซาบซึ้งใน “พระคุณ” ของพระเจ้ามากขึ้นผ่านการช่วยให้ผมรู้จักและรักพระวจนะ รวมถึงการมีพี่สต๊าฟ และพี่น้องที่เดินไปกับผมในแต่ละสถานการณ์ สิ่งเหล่านี้สอนผมว่า การที่คริสเตียนคนหนึ่งจะเติบโตได้อย่างเข้มแข็งนั้น เขาจำเป็นต้องรู้จักพระคำพระเจ้า ซึ่งไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงตัวของเขา แต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบข้างเขาด้วย และอีกสิ่งหนึ่งคือ การมีคนที่พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเราด้วย ดังนั้น ผมจึงตัดสินใจรับใช้พระเจ้าเต็มเวลากับ นคท. หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย


ในปีที่ผ่านมา มีคนถามผม 4 ครั้งด้วยคำถามเดียวกันว่า อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้อยากตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในแต่ละวัน? ผมตอบอย่างไม่ลังเลเลยครับว่าเป็นนักเรียนนักศึกษา ผมอยากเดินทางไปเจอพวกเขา สอนพระคัมภีร์พวกเขา รับฟังพวกเขาและให้พระเจ้าใช้ผมให้เป็นโอกาสที่เขาจะเห็นพระเจ้าและพบพระคุณในพระองค์ และอยากเห็นพวกเขาทำสิ่งเดียวกันกับคนอื่นต่อไป และนี่จะยังคงเป็นความฝันของผม...อนุชา ขอบปี (อู๋)

ปริญญาตรี สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท Master of Christian Ministry จากสถาบัน Discipleship Training Centre ประเทศสิงคโปร์

นมัสการและร่วมรับใช้ที่คริสตจักรสาธรอยู่ดี

ดู 38 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page