top of page

อีกหนึ่งโอกาสของการทำงานที่ได้บอกเรื่องราวของพระเจ้า (พันธกิจผู้สำเร็จการศึกษา)

อัปเดตเมื่อ 17 มิ.ย. 2564


Photo by NeONBRAND on Unsplash


งานตัวแทนประกันชีวิตมีหลายส่วนที่เหมือนกับการประกาศข่าวประเสริฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การรับฟังปัญหา การชี้ให้เห็นปัญหา และการให้ทางออกของปัญหานั้น ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีจะต้องรับฟังปัญหาของลูกค้าให้ครบถ้วนก่อนเสมอก่อนที่จะแนะนำสินค้าใดๆ หลังจากรับฟังแล้วจึงมีหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดและแก้ปัญหาทางการเงินนั้นไปกับเขา อาชีพนี้จึงทำให้สามารถเข้าใจปัญหาชีวิตของลูกค้าพร้อมทั้งสามารถเปิดใจคุยกันในเรื่องของความเป็นความตายได้อย่างธรรมชาติ (เนื่องจากการวางแผนประกันชีวิตและสุขภาพหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะแตะเรื่องการเกิด แก่ เจ็บ ตาย) อาชีพตัวแทนประกันชีวิตจึงเป็นหนึ่งอาชีพที่ให้โอกาสส่งต่อความรอดไปยังพี่น้องที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐ

สันติสุข ประภาอภิรัตน์ (พีซ)

คริสตจักรไมตรีจิตหลังสวน

ตัวแทนประกันชีวิต

และที่ปรึกษาทางการเงิน

ตำแหน่งผู้บริหารหน่วยอาวุโส

ของบริษัท Allianz Ayudhya


ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page